Oficina de Difusió

L'Oficina de Difusió coordina, a través de sis grans àmbits, la difusió de la informació pública que genera la Diputació de Girona: imatge i identitat corporatives, comunicació,serveis audiovisuals i multimèdia, organització tècnica d'actes públics, i difusió al territori.

Premsa

  • Planifica, dissenya i executa les accions de difusió i comunicació que es duen a terme a la Diputació de Girona.
  • Dirigeix i executa les actuacions que es duen a terme a les xarxes socials de la Diputació.

Difusió

  • Centralitza, homogeneïtza i supervisa la difusió pública dels diferents serveis de la Diputació.

Organització tècnica d'actes públics

  • Organitza o col·labora en l'organització dels actes públics vinculats als serveis de la Diputació.
  • Reforça la presència de la Diputació al territori.

Imatge i identitat corporatives

  • Coordina, gestiona i implementa l'aplicació del Manual d'identificació visual de la Diputació.
  • Dirigeix el treball corporatiu i la producció artística de les campanyes de difusió i publicitat institucional de la Diputació.

Serveis audiovisuals i multimèdia

  • Coordina, gestiona i implementa l'aplicació del Manual d'identificació visual a l'entorn web de la Diputació i vetlla perquè s'adeqüi als estàndards corporatius i a les disposicions legals vigents.

Difusió al territori

  • Col·labora amb els ajuntaments i les entitats de les comarques gironines en la difusió de les seves activitats i projectes.
  • És responsable del programa Exposicions Itinerants de la Diputació de Girona, una eina bàsica en l'àmbit de la difusió.

Serveis i activitats

Memòries anuals

Dades de contacte