Difusió

L’Oficina de Difusió dona suport als diferents departaments de la Diputació i a tots els seus organismes per a l’organització i la difusió d’activitats i projectes. És la responsable del programa d’identificació visual de la corporació, i col·labora amb els ajuntaments i les entitats de les comarques gironines en la difusió de les seves activitats i projectes.

Serveis i activitats

Dades de contacte