Protocol, Premsa i Comunicació

L’Oficina de Protocol, Premsa i Comunicació organitza i coordina l’activitat protocol·lària i comunicativa de la corporació i dels ens que en depenen. Dirigeix les relacions amb la premsa i té cura de la imatge corporativa que apareix als canals de comunicació tradicionals i digitals.

Serveis i activitats

Dades de contacte