Gabinet de Presidència

El Gabinet de Presidència és el departament que s’ocupa de donar suport administratiu i assessorament tècnic al president de la Diputació.

És una àrea executiva per la seva funció de direcció política i administrativa.

Des del Gabinet de Presidència es dirigeix i gestiona l’acció de la corporació en matèria de comunicació, representació i difusió de l’acció de govern.

Serveis i activitats

Dades de contacte