Relació de contractes formalitzats durant l'exercici 2014


Us podeu descarregar el document en els següents formats:

Organisme
Diputació de Girona
Any
2014
Categoria
Contractes > Relació de contractes
Llicència
Open Data Commons Attribution License 1.0 (ODC-By 1.0)
Font
Hisenda, Administració, Promoció Econòmica i Cooperació Local > Compra Pública