Compte justificatiu per a subvencions inferiors a 60.000 euros


Us podeu descarregar el document en els següents formats:

Organisme
Diputació de Girona
Any
2015
Categoria
Subvencions > Documentació > Genèric
Llicència
Open Data Commons Attribution License 1.0 (ODC-By 1.0)
Font
Cultura, Noves Tecnologies, Esports i Educació > Noves Tecnologies