Edicte d'adhesió del Consell d'Iniciatives Locals per al Medi Ambient de les comarques de Girona (CILMA) al Codi de conducta dels alts càrrecs de la Diputació de Girona i dels seus Organismes Autònoms


Us podeu descarregar el document en els següents formats:

Organisme
Cilma
Categoria
Codi de conducta dels alts càrrecs
Llicència
Open Data Commons Attribution License 1.0 (ODC-By 1.0)
Font
Hisenda, Administració, Promoció Econòmica i Cooperació Local > Secretaria General