Publicació BOP núm. 210 - 02/11/2018 - Edicte d'aprovació de la modificació dels requisits bàsics de fiscalització i intervenció limitada prèvia per a despeses i obligacions


Us podeu descarregar el document en els següents formats:

Organisme
Diputació de Girona
Categoria
Serveis > Documentació > Documentació del servei
Llicència
Open Data Commons Attribution License 1.0 (ODC-By 1.0)
Font
Hisenda, Administració, Promoció Econòmica i Cooperació Local > Intervenció General