Publicació BOP núm. 70 - 11/04/2018 - Edicte d'aprovació dels requisits bàsics de fiscalització i intervenció limitada prèvia per a despeses i obligacions


Edicte d’aprovació dels requisits bàsics de fiscalització i intervenció limitada prèvia per a despeses i obligacions, aplicable als ens locals que s’adhereixin al Servei d’Assistència en l’Exercici del Control Intern dels Ens Locals de la província de Girona

Us podeu descarregar el document en els següents formats:

Organisme
Diputació de Girona
Categoria
Serveis > Documentació > Documentació del servei
Llicència
Open Data Commons Attribution License 1.0 (ODC-By 1.0)
Font
Hisenda, Administració, Promoció Econòmica i Cooperació Local > Intervenció General