Bases per a la redacció de programes de ciutat, programes funcionals i projectes de construcció per a biblioteques del sistema de lectura pública


Us podeu descarregar el document en els següents formats:

Organisme
Diputació de Girona
Categoria
Serveis > Documentació > Bases
Llicència
Open Data Commons Attribution License 1.0 (ODC-By 1.0)
Font
Cultura, Noves Tecnologies, Esports i Educació > Biblioteques