Guia informativa sobre la conceptualització de l'educació ambiental i l'educació per a la sostenibilitat


Guia dirigida a les entitats que participen dels Programes Pedagògics i Divulgatius de la Diputació de Girona, especialment en el Programa "Del Mar als Cims".

Autoria: Grup de Recerca en Educació Científica i Ambiental (grup consolidat per la Generalitat de Catalunya 2009SGR00054). Universitat de Girona.

Us podeu descarregar el document en els següents formats:

Organisme
Diputació de Girona
Categoria
Serveis > Documentació > Documentació del servei
Llicència
Open Data Commons Attribution License 1.0 (ODC-By 1.0)
Font
Territori i Sostenibilitat > Medi Ambient