Bases i convocatòria per a l'adjudicació gratuïta de vehicles declarats no utilitzables per la Diputació de Girona (2018)


Us podeu descarregar el document en els següents formats:

Organisme
Diputació de Girona
Categoria
Específic > Subvencions > Documentació > Convocatòria
Llicència
Open Data Commons Attribution License 1.0 (ODC-By 1.0)
Font
Hisenda, Administració, Promoció Econòmica i Cooperació Local > Patrimoni i Expropiacions