Edicte d'aprovació definitiva de la modificació de l'Ordenança fiscal reguladora de la taxa per a la utilització de les instal·lacions del Consorci d'Arts Escèniques de Salt-Girona


Us podeu descarregar el document en els següents formats:

Organisme
Consorci Arts Escèniques Salt-Girona
Categoria
Ordenances > Fiscals
Llicència
Open Data Commons Attribution License 1.0 (ODC-By 1.0)
Font
Hisenda, Administració, Promoció Econòmica i Cooperació Local > Intervenció General