Ordenança fiscal reguladora de la taxa per a la utilització privativa o l'aprofitament especial de la zona de domini públic de les carreteres de la xarxa de la Diputació de Girona


Us podeu descarregar el document en els següents formats:

Organisme
Diputació de Girona
Any
2015
Categoria
Ordenances > Fiscals
Llicència
Open Data Commons Attribution License 1.0 (ODC-By 1.0)