Memòria justificativa del cost i el rendiment dels serveis públics (2014)


Us podeu descarregar el document en els següents formats:

Organisme
Diputació de Girona
Any
2014
Categoria
Estudis de costos
Llicència
Open Data Commons Attribution License 1.0 (ODC-By 1.0)
Font
Hisenda, Administració, Promoció Econòmica i Cooperació Local > Intervenció General