Memòria de gestió del Servei de Cooperació Cultural 2020


Us podeu descarregar el document en els següents formats:

Organisme
Diputació de Girona
Categoria
Serveis > Documentació > Documentació del servei
Llicència
Open Data Commons Attribution License 1.0 (ODC-By 1.0)
Font
Cultura, Noves Tecnologies, Esports i Educació > Cooperació Cultural