Sol·licitud a una activitat

Les inscripcions per a les activitats del programa indika estan tancades.

Política de protecció de dades de la Diputació de Girona:

1. El Responsable de Tractament de les vostres dades és la Diputació de Girona.
2. La finalitat del tractament de les dades de caràcter personal és comunicar-vos informació rellevant i activitats referents als Pogrmes Pedagogics.
3. Les vostres dades no seran comunicades a tercers sense previ consentiment, així com tampoc es produiran transferències a tercers països o organitzacions internacionals.
4. Podeu exercir els drets d'accés, rectificació, supressió, oposició, limitació en el tractament i portabilitat segons es preveu a la norma. (Més informació)

La Diputació de Girona utilitzarà les vostres dades per a trametre-us comunicacions sobre la seva activitat que us puguin ser d'interès.