Fitxa de l'activitat

Llista d'activitats > Fitxa de l'activitat

Aula de Natura El Meandre

Pladevall 15bis, Can Busquetics / Bústia 67
Cellera de Ter, la - Selva
Telèfon: 621268944
Fax:

https://www.elmeandre.cat/
fitxa de l'entitat organitzadora
Sol·licitud de l'activitat

Títol:

Veïns amb plomes: les orenetes cuablanques


Descripció breu:

Activitat vinculada al Projecte Orenetes de ciència ciutadana, que pretén despertar en els alumnes l'interès per la contribució als estudis científics i a la conservació de la fauna del seu municipi. Farem a l'aula una xerrada explicativa del projecte i la seva metodologia. A continuació, amb prismàtics i fitxes de camp, censarem els nius d'oreneta als carrers del municipi del centre educatiu.


Lloc o equipament:

Centre escolar i rodalies


Nivell educatiu:

Educació infantil: No

Educació primària: Si

Educació secundària: Si

Cicles formatius: Si

Cicle inicial: No

Cicle mitja: Si

Cicle superior: Si

Primer cicle ESO: Si

Segon cicle ESO: Si

Batxillerat: Si

Durada:

3 h


Preu/alumne original:

7 €

Preu/alumne amb subvenció aplicada

4.5 €

* La subvenció de la Diputació de Girona a les activitats seleccionades realitzades per escoles o instituts de les comarques de Girona és de fins al 70 % del preu, un màxim de 2,50 €/alumne per a les activitats de matí, 1,50 €/alumne per a les activitats de tarda i 4 €/alumne per a activitats de dia sencer (matí i tarda).


Objectius:

- Apropar i descobrir el món d'un ocell tan proper com l'oreneta cuablanca a través d'una faceta molt atractiva com els nius. - Implicar els alumnes en la conservació d'aquest ocell a través de l'empatia que genera l'observació directa i el coneixement en profunditat de la seva biologia. - Reflexionar respecte a la greu regressió d'espècies fins fa poc molt abundants. - Posar en valor la ciència ciutadana. - Potenciar l'observació i la percepció com a elements que faciliten el coneixement.


Descripció de l'activitat:

Activitat vinculada a la ciència ciutadana. Primer es farà una xerrada a l'aula per explicar la biologia de l'oreneta cuablanca (reproducció, alimentació, migracions, etc.), el Projecte Orenetes (iniciativa de l'ICO per al seguiment dels nius d'oreneta cuablanca), la metodologia que s'utilitzarà en la sortida de camp i la introducció de dades al seu portal (https://www.orenetes.cat). La sessió de camp consisteix a fer un cens, ajudats de prismàtics, dels nius que es troben als carrers del municipi. Per als alumnes de CM es pot simplificar i realitzar només el cens, sense introduir les dades al portal. Nota: Si es vol contribuir a aquest projecte, la metodologia implica fer dues vegades el cens, entre maig i juliol (aquesta activitat només inclou un dels censos). També hi ha l'opció d'introduir les dades al portal https://www.ornitho.cat, on altres científics, ornitòlegs, aficionats, etc., les poden consultar, ja que tenen un valor científic i per a la conservació.


Materials utilitzats:

Presentació audiovisual de l'activitat, prismàtics (que aporta El Meandre), fitxa de camp i llapis o bolígraf, fitxes d'identificació de les orenetes i dels seus nius.


Mecanismes d'avaluació:

Els alumnes s'autoavaluen durant la posada en comú dels resultats, contrastant si el que han anotat a la fitxa de camp coincideix amb les dades del monitor. També es farà arribar un formulari electrònic al professorat per avaluar l'activitat i proposar millores.


Observacions:

Aquesta activitat només es pot fer a l'abril-juny. Es pot fer amb un grup classe, o amb dos si els alumnes no sumen més de 40, per la quantitat de prismàtics disponibles. Com a activitats complementàries, a partir de CS, proposem treballar les matemàtiques: gràfiques i estadístiques dels nius. També es pot fer un taller per construir nius d'orenetes i penjar-los a l'edifici de l'escola,  o un bassal de fang per afavorir-ne la disponibilitat per fer els nius.