Programa

Fitxa de l'activitat

Llista d'activitats > Fitxa de l'activitat


-
Telèfon:
Fax:


Període de sol·licitud tancat

Títol:


Descripció breu:


Lloc o equipament:


Nivell educatiu:

Educació infantil:

Educació primària:

Educació secundària:

Cicles formatius:

Cicle inicial:

Cicle mitja:

Cicle superior:

Primer cicle ESO:

Segon cicle ESO:

Batxillerat:

Durada:


Preu/alumne original:

Preu/alumne amb subvenció aplicada

* La subvenció de la Diputació de Girona és del 70 % del cost de l'activitat, amb un màxim de 2,50 euros/alumne per a activitats de mitja jornada i de 4 euros/alumne per a activitats d'una jornada.


Objectius:


Descripció de l'activitat:


Materials utilitzats:


Mecanismes d'avaluació:


Observacions: