Programa 2023-2024

Fitxa de l'activitat

Llista d'activitats > Fitxa de l'activitat

Fundació Emys

Crta. Santa Coloma, km 21
Riudarenes - Selva
Telèfon: 972164957
Fax:
educacio@fundacioemys.org
www.fundacioemys.org
fitxa de l'entitat organitzadora
Sol·licitud de l'activitat

Títol:

El Sol, una font per carregar piles


Descripció breu:

Els efectes del canvi climàtic ja són una realitat i és necessari conscienciar-nos com a ciutadans de les mesures que podem prendre per combatre'l, ja siguin de mitigació o d'adaptació. Una de les mesures que cal conèixer i emprendre és la utilització d'energies renovables, i en el nostre cas és una bona opció l'energia solar. Can Moragues és un bon espai per conèixer aquest tipus d'energia de ben a prop, ja que disposem de diferents exemples (camp de plaques fixes, camp de plaques mòbils i plaques a la teulada).


Lloc o equipament:

Centre educatiu o seu de la Fundació Emys (Can Moragues, Riudarenes).


Nivell educatiu:

Educació infantil: No

Educació primària: No

Educació secundària: Si

Cicles formatius: Si

Cicle inicial: No

Cicle mitja: No

Cicle superior: Si

Primer cicle ESO: Si

Segon cicle ESO: Si

Batxillerat: Si

Durada:

2 h i 30 min


Preu/alumne original:

8 €

Preu/alumne amb subvenció aplicada

5.5 €

* La subvenció de la Diputació de Girona a les activitats seleccionades realitzades per escoles o instituts de les comarques de Girona és de fins al 70 % del preu, un màxim de 2,50 €/alumne per a les activitats de matí, 1,50 €/alumne per a les activitats de tarda i 4 €/alumne per a activitats de dia sencer (matí i tarda).


Objectius:

1. Aprendre què és l'energia; 2. Conèixer els diferents tipus d'energies; 3. Aprendre a diferenciar els diferents tipus d'energies segons si són: renovables / no renovables i contaminants / no contaminants; 4. Conèixer el món de les energies renovables i, en concret, l'energia solar fotovoltaica i l'energia solar tèrmica; 5. Veure in situ com funciona una planta fotovoltaica i de quines parts consta; 6. Prendre consciència de la importància de les energies renovables en la lluita contra el canvi climàtic.


Descripció de l'activitat:

L'activitat comença amb una primera part més teoricopràctica, en què s'introdueixen els conceptes més bàsics, és a dir, què és l'energia, quins tipus hi ha i en concret les energies renovables. Tot seguit, es fa una visita a peu a la finca de Can Moragues, on a través d'una dinàmica mostrem els diferents tipus de plaques solars que hi ha, el seu funcionament i les parts que les componen. En el cas de desenvolupar l'activitat al centre educatiu, es mostraran els diferents tipus de plaques a través d'infografies. Finalment, es fa un exercici per comparar l'energia solar amb altres energies i reflexionar entorn de l'eficiència energètica i la seva importància en la lluita contra el canvi climàtic.


Materials utilitzats:

Infografies didàctiquers explicatives dels tipus d'energia renovable i no renovable, kit de plaques solars (placa solar, bateria, inversor i bombeta), fitxes per a l'exercici de factures...


Mecanismes d'avaluació:

L'avaluació es fa mitjançant una enquesta en format digital que s'entrega al professorat i en la qual es revisen la durada, l'organització, els materials de suport, el contingut, les dinàmiques, la tasca de l'educador/a, etc. Un cop es fa el retorn, es guarda amb el resum de l'activitat elaborat per l'educador/a que ha dirigit la sessió. D'aquesta manera, podem anar millorant i polint els tallers.


Observacions:

Cal dur calçat i roba còmodes, així com roba d'abric segons l'estació de l'any i el lloc on es desenvolupa l'activitat. Es pot dinar a la mateixa finca de Can Moragues, on disposem de diferents espais i de lavabos.