Fitxa de l'activitat

Llista d'activitats > Fitxa de l'activitat

Aula de Natura El Meandre

Pladevall 15bis, Can Busquetics / Bústia 67
Cellera de Ter, la - Selva
Telèfon: 621268944
Fax:

https://www.elmeandre.cat/
fitxa de l'entitat organitzadora
Sol·licitud de l'activitat

Títol:

Nòmades del vent: les aus migratòries


Descripció breu:

Activitat que consisteix en un joc de simulació, molt dinàmic, per donar a conèixer les conseqüències de la destrucció i la degradació dels hàbitats sobre les poblacions d'aus migratòries. Abans es farà una xerrada a l'aula (a través d'una presentació) per explicar el fascinant fenomen de la migració de les aus i la dinàmica del joc. Es tanca l'activitat amb una posada en comú per reflexionar sobre la importància de conservar els ecosistemes arreu del planeta per als ocells migratoris.


Lloc o equipament:

Centre educatiu


Nivell educatiu:

Educació infantil: No

Educació primària: Si

Educació secundària: Si

Cicles formatius: Si

Cicle inicial: No

Cicle mitja: No

Cicle superior: Si

Primer cicle ESO: Si

Segon cicle ESO: Si

Batxillerat: Si

Durada:

3 h


Preu/alumne original:

7 €

Preu/alumne amb subvenció aplicada

4.5 €

* La subvenció de la Diputació de Girona a les activitats seleccionades realitzades per escoles o instituts de les comarques de Girona és de fins al 70 % del preu, un màxim de 2,50 €/alumne per a les activitats de matí, 1,50 €/alumne per a les activitats de tarda i 4 €/alumne per a activitats de dia sencer (matí i tarda).


Objectius:

- Aprofundir en el coneixement d'una de les facetes més fascinants del món de les aus: les migracions. - Donar a conèixer les conseqüències de la destrucció i la degradació dels hàbitats sobre les poblacions d'aus migratòries. - Reflexionar sobre la importància de conservar els ecosistemes arreu del planeta (no només els de casa nostra) per garantir la supervivència de les poblacions d'aus migratòries. - Aprofitar el moviment i el joc com a eines d'aprenentatge per als infants i joves.


Descripció de l'activitat:

Primer es fa una xerrada a l'aula per explicar el fascinant fenomen de la migració de les aus i la dinàmica del joc. La segona part és el joc de simulació, molt dinàmic. Es pot fer al centre educatiu o en un espai obert proper. Els alumnes faran d'aus migratòries, simulant sobre un terreny de joc els viatges migratoris. Als dos extrems del terreny de joc es col·loquen retalls de cartró que representen els hàbitats d'Europa i d'Àfrica. I al centre del terreny, es col·loquen obstacles per delimitar uns passadissos (les rutes migratòries). Els alumnes s'apleguen en un dels dos extrems del terreny de joc i inicien la migració cap a l'altre extrem quan el monitor dona el senyal. Repeteixen el cicle unes quantes vegades. El monitor anirà introduint modificacions en aquests hàbitats, traient i posant retalls de cartró, per simular l'acció humana sobre els hàbitats amb efectes negatius i positius. Es tanca l'activitat amb una posada en comú per reflexionar sobre els ocells migratoris.


Materials utilitzats:

Presentació audiovisual de l'activitat, retalls de cartró que representen els hàbitats, cadires (o similars) per delimitar els passadissos que representen les principals rutes migratòries.


Mecanismes d'avaluació:

Durant la posada en comú es demana als alumnes que enumerin actuacions humanes que constitueixin una amenaça per a les aus migratòries. També es farà arribar un formulari electrònic al professorat per avaluar l'activitat i proposar millores.


Observacions:

Aquesta activitat es adient per a qualsevol època de l'any. Com a activitat prèvia, proposem la visualització del documental Nòmades del vent. La bellesa de les imatges és impactant, molt recomanable. Te una durada de 90 minuts, però no cal veure'l sencer. L'objectiu és desvetllar en els alumnes l'interès per un dels fenòmens més fascinants de la natura: la migració de les aus. Com a activitat a posteriori, proposem una recerca sobre els ocells migratoris que utilitzen les zones humides de Catalunya (recomanem consultar http://www.sioc.cat).