Fitxa de l'activitat

Llista d'activitats > Fitxa de l'activitat

Escola de Natura de l'Estany de Banyoles

Pg. de la Draga, 5
Banyoles - Pla de l'Estany
Telèfon: 972581316
Fax:
correu@escolanaturabanyoles.org
www.escolanaturabanyoles.org
fitxa de l'entitat organitzadora
Sol·licitud de l'activitat

Títol:

Nous veïns


Descripció breu:

A través de diferents activitats lúdiques descobrirem la fragilitat dels ecosistemes i les conseqüències ecològiques de l'entrada d'una espècie exòtica invasora. Jocs, simulacions i anàlisi de casos reals.


Lloc o equipament:

Centre escolar, entitat o equipament municipal


Nivell educatiu:

Educació infantil: No

Educació primària: Si

Educació secundària: Si

Cicles formatius: Si

Cicle inicial: No

Cicle mitja: No

Cicle superior: Si

Primer cicle ESO: Si

Segon cicle ESO: Si

Batxillerat: No

Durada:

2 h


Preu/alumne original:

6 €

Preu/alumne amb subvenció aplicada

4.5 €

* La subvenció de la Diputació de Girona a les activitats seleccionades realitzades per escoles o instituts de les comarques de Girona és de fins al 70 % del preu, un màxim de 2,50 €/alumne per a les activitats de matí, 1,50 €/alumne per a les activitats de tarda i 4 €/alumne per a activitats de dia sencer (matí i tarda).


Objectius:

- Sensibilitzar sobre l'impacte que suposa la introducció directa o indirecta d'espècies forànies per part d'activitats humanes en l'equilibri dels ecosistemes. - Ser conscients de la fragilitat dels ecosistemes i de les conseqüències ecològiques de l'entrada d'una espècie exòtica invasora. - Reconèixer la importància de les espècies autòctones així com despertar l'interès per conèixer en detall les característiques dels ecosistemes propers. - Desenvolupar actituds proactives de protecció i respecte davant tots els éssers vius.


Descripció de l'activitat:

«Un equilibri molt fràgil», joc a través del qual els participants descobriran la fragilitat dels ecosistemes davant l'arribada d'una espècie exòtica invasora i les conseqüències ecològiques. «Estem tots connectats», activitat per descobrir com afecten localment i globalment. El cas pràctic del cranc de riu americà: gestió i actituds correctes davant l'espècie. Els nous veïns, simulacions que permeten descobrir els diferents resultats de l'arribada d'una espècie en un ecosistema en equilibri. Espècies exòtiques invasores del nostre entorn, identificació, característiques particulars i mesures de prevenció.


Materials utilitzats:

Joc de taula «Un equilibri molt fràgil», material per a l'activitat, maleta pedagògica del cranc de riu (làmines, mostres de diferents tipus de crancs, salabrets, safates, pinces...), conte «En Blauet i els seus nous veïns».


Mecanismes d'avaluació:

Mecanisme d'avaluació: Dinàmica de percepció sobre la valoració que fan els participants de l'activitat i l'impacte que els ha provocat; la intenció de canvi d'hàbits a escala individual.


Observacions:

Compromís de la persona responsable de l'activitat per part de l'escola o l'entitat participant de realitzar i registrar l'indicador i comunicar-lo a l'Escola de Natura. Activitat que es pot emmarcar en la Setmana de la Natura. Possibilitat de complementar-la amb les exposicions itinerants «SOS Cranc», de CEA AlTer i ANEGX, o «Àliens: la invasió de els espècies exòtiques», del Consorci de l'Estany.