Fitxa de l'activitat

Llista d'activitats > Fitxa de l'activitat

Associació Mediambiental Xatrac

Urb. Font de Sant Llorenç (bústia 39)
Lloret de Mar - Selva
Telèfon: 670293265
Fax:
educacio@lacasadelmar.cat
www.xatrac.org
fitxa de l'entitat organitzadora
Sol·licitud de l'activitat

Títol:

Espècies invasores: el mosquit tigre


Descripció breu:

«Espècies invasores: el mosquit tigre» és un taller on coneixerem de prop una espècie invasora que avui en dia s'ha convertit en una plaga urbana. Coneixerem les fases del seu cicle vital amb mostres vives que observarem amb lupes binoculars i aprendrem a diferenciar un mosquit tigre d'un mosquit comú. També coneixerem com un ciutadà pot ajudar en el control d'una plaga com el mosquit tigre mitjançant la ciència ciutadana.


Lloc o equipament:

L'activitat es desenvoluparà a l'aula o laboratori dels centres escolars


Nivell educatiu:

Educació infantil: No

Educació primària: No

Educació secundària: Si

Cicles formatius: No

Cicle inicial: No

Cicle mitja: No

Cicle superior: No

Primer cicle ESO: Si

Segon cicle ESO: Si

Batxillerat: No

Durada:

2 h


Preu/alumne original:

4 €

Preu/alumne amb subvenció aplicada

2.5 €

* La subvenció de la Diputació de Girona a les activitats seleccionades realitzades per escoles o instituts de les comarques de Girona és de fins al 70 % del preu, un màxim de 2,50 €/alumne per a les activitats de matí, 1,50 €/alumne per a les activitats de tarda i 4 €/alumne per a activitats de dia sencer (matí i tarda).


Objectius:

1. Aprendre el concepte d'espècie invasora; 2. Diferenciar els conceptes espècie invasora i espècie autòctona; 3. Conèixer quines són les fases del cicle de vida del mosquit tigre; 4. Aprendre a identificar les parts d'una larva, una pupa i un mosquit adult; 5. Conèixer els efectes del mosquit tigre en la salut; 6. Descobrir com un ciutadà pot ajudar en el control d'una plaga com el mosquit tigre; 7. Entendre el concepte ciència ciutadana.


Descripció de l'activitat:

Taller per a grups de màxim 25 alumnes. L'activitat està centrada a conèixer el cicle de vida del mosquit tigre, els problemes de salut que pot generar i com un ciutadà qualsevol pot ajudar en el seu control. Mitjançant material de laboratori, observarem mostres vives de les diferents fases del cicle de vida d'un mosquit tigre, aprendrem a diferenciar aquest mosquit d'un altre i descobrirem el concepte ciència ciutadana.


Materials utilitzats:

Pot amb larves, tàblex amb ous, plaques de petri, pipetes Pasteur, mosquit tigre i comú dissecats, ovitrap, safates blanques i lupes binoculars.


Mecanismes d'avaluació:

Una vegada finalitzada l'activitat, la Diputació lliura una enquesta de valoració als professors i Xatrac en lliura una altra als monitors. L'equip educatiu es reuneix per valorar i avaluar els resultats de les enquestes sobre l'activitat realitzada pel que fa a l'organització, els continguts, la metodologia i els materials. S'obre una fitxa d'observacions en la qual es recullen els aspectes que cal millorar.


Observacions:

En cas de no disposar de laboratori, l'activitat pot adaptar-se a una aula normal.