Fitxa de l'activitat

Llista d'activitats > Fitxa de l'activitat

Associació Mediambiental Xatrac

Urb. Font de Sant Llorenç (bústia 39)
Lloret de Mar - Selva
Telèfon: 670293265
Fax:
educacio@lacasadelmar.cat
www.xatrac.org
fitxa de l'entitat organitzadora
Sol·licitud de l'activitat

Títol:

Canvi climàtic o canvi global?


Descripció breu:

Ja ens han explicat moltes vegades què és el canvi climàtic, però: Què és el canvi global? És el mateix? Quin és més important? Què podem fer nosaltres? Aquest taller ens permetrà fer-nos una idea pròpia dels problemes ambientals més populars del segle XXI mitjançant experiments i demostracions.


Lloc o equipament:

L'activitat es desenvoluparà a l'aula o laboratori dels centres escolars de la demarcació de Girona.


Nivell educatiu:

Educació infantil: No

Educació primària: Si

Educació secundària: No

Cicles formatius: No

Cicle inicial: Si

Cicle mitja: Si

Cicle superior: Si

Primer cicle ESO: No

Segon cicle ESO: No

Batxillerat: No

Durada:

2 h


Preu/alumne original:

4 €

Preu/alumne amb subvenció aplicada

2.5 €

* La subvenció de la Diputació de Girona a les activitats seleccionades realitzades per escoles o instituts de les comarques de Girona és de fins al 70 % del preu, un màxim de 2,50 €/alumne per a les activitats de matí, 1,50 €/alumne per a les activitats de tarda i 4 €/alumne per a activitats de dia sencer (matí i tarda).


Objectius:

1. Entendre la idea d'equilibri que regeix el nostre planeta (teoria Gaia); 2. Diferenciar el canvi climàtic del canvi global; 3. Comprovar de manera interactiva algunes de les conseqüències del canvi global; 4. Conscienciar d'un problema real i un gran repte present i entendre per què es parla més d'un concepte que de l'altre.


Descripció de l'activitat:

L'activitat està adaptada a educació primària, fet que implica petites variacions en els conceptes explicats i la metodologia emprada per tal d'adaptar-la al nivell en qüestió. Aprendrem a diferenciar canvi climàtic i canvi global a partir d'una presentació. Seguidament, a partir d'un experiment amb un aquari de vidre observarem què succeeix a la Terra amb els corrents oceànics i com aquest efecte contribueix a l'equilibri del planeta. Crearem diòxid de carboni a partir d'una reacció entre bicarbonat i vinagre, i n'observarem les efectes en un recipient.


Materials utilitzats:

Presentació digital, fitxes i joc de taula sobre les causes i conseqüències del canvi global i del canvi climàtic, peixera de vidre i elements per representar els corrents oceànics (bombeta 100 W, allargador, paper de cel·lofana vermell, colorant blau, gel, bicarbonat, vinagre i conquilles de diferents organismes.


Mecanismes d'avaluació:

Una vegada finalitzada l'activitat, la Diputació lliura una enquesta de valoració als professors i Xatrac en lliura una altra als monitors. L'equip educatiu es reuneix per valorar i avaluar els resultats de les enquestes sobre l'activitat realitzada pel que fa a l'organització, els continguts, la metodologia i els materials. S'obre una fitxa d'observacions en la qual es recullen els aspectes que cal millorar.


Observacions:

Aquesta sessió es pot desenvolupar a qualsevol aula. Nosaltres ens encarreguem de portar tot el material de laboratori.