Fitxa de l'activitat

Llista d'activitats > Fitxa de l'activitat

Escola de Natura de l'Estany de Banyoles

Pg. de la Draga, 5
Banyoles - Pla de l'Estany
Telèfon: 972581316
Fax:
correu@escolanaturabanyoles.org
www.escolanaturabanyoles.org
fitxa de l'entitat organitzadora
Sol·licitud de l'activitat

Títol:

No l'emboliquis


Descripció breu:

Taller on descobrirem les possibilitats d'escollir un àpat que generi els mínims residus possibles, que tingui un impacte ambiental baix i que a més sigui saludable. Veurem que tenim l'opció de rebutjar i reduir els embolcalls per seguir un estil de vida de residu zero.


Lloc o equipament:

Centre escolar, entitat o equipament municipal


Nivell educatiu:

Educació infantil: No

Educació primària: Si

Educació secundària: Si

Cicles formatius: Si

Cicle inicial: Si

Cicle mitja: Si

Cicle superior: Si

Primer cicle ESO: Si

Segon cicle ESO: Si

Batxillerat: No

Durada:

2 h


Preu/alumne original:

6 €

Preu/alumne amb subvenció aplicada

4.5 €

* La subvenció de la Diputació de Girona a les activitats seleccionades realitzades per escoles o instituts de les comarques de Girona és de fins al 70 % del preu, un màxim de 2,50 €/alumne per a les activitats de matí, 1,50 €/alumne per a les activitats de tarda i 4 €/alumne per a activitats de dia sencer (matí i tarda).


Objectius:

- Sensibilitzar sobre els perjudicis ecològics, econòmics i de salut que suposen determinats hàbits de consum que són generadors d'una gran quantitat de residus innecessaris. - Fomentar actituds proactives vers la reducció i minimització dels residus, promovent un estil de vida de residu zero. - Afavorir uns hàbits de consum saludables i sostenibles que contribueixin a minimitzar l'impacte ambiental.


Descripció de l'activitat:

L'activitat consisteix en un taller pràctic durant el qual es presentaran diferents opcions d'un mateix àpat que s'han de classificar a partir dels criteris següents: generació de residus i alimentació saludable. El grup participant es divideix en subgrups que analitzen i classifiquen les diferents opcions pel seu compte. A través d'una dinàmica conjunta d'observació, anàlisi i reflexió, es posen en comú les diverses classificacions i es debat sobre l'impacte ambiental i social que suposa cada cas. Finalment es determina quina és la millor opció.


Materials utilitzats:

Aliments diversos (sense embolcall i amb excés d'embolcall), diferents tipus de begudes (sense envàs, amb envàs) i diferents opcions per al transport d'aliments (que generen residu o no).


Mecanismes d'avaluació:

Mecanisme d'avaluació: Dinàmica de percepció sobre la valoració que fan els participants de l'activitat i l'impacte que els ha provocat; la intenció de canvi d'hàbits a escala individual. Indicador: percentatge de participants que incorporen canvis d'hàbits quotidians (enquesta abans i després de la realització del taller); quantificació dels residus generats pel grup participant durant la setmana prèvia i al llarg d'una setmana quinze dies després d'haver fet el taller.


Observacions:

Compromís de la persona responsable de l'activitat per part de l'escola o l'entitat participant de realitzar i registrar l'indicador i comunicar-lo a l'Escola de Natura. Activitat que es pot emmarcar en la Setmana Europea de Prevenció de Residus.