Programa 2023-2024

Fitxa de l'activitat

Llista d'activitats > Fitxa de l'activitat

Casa de Colònies Ca n'Oliver, Cestuca, SL

Carretera comarcal GIV-5125, s/n
Pontós - Alt Empordà
Telèfon: 972560255
Fax: 972560255
canoliver@canoliver.com
www.canoliver.com
fitxa de l'entitat organitzadora
Període de sol·licitud tancat

Títol:

Anem a la prehistòria: "Construïm un campament", "Fem eines i foc" i "Sortim de cacera"!


Descripció breu:

Reproduïm accions de la vida quotidiana prehistòrica per descobrir com vivien els nostres avantpassats: "Construïm un campament de cabanes", "Fem eines prehistòriques", "Fem foc" i posem a prova la punteria i les habilitats reproduint una cacera prehistòrica.


Lloc o equipament:

Casa de Colònies Ca n'Oliver


Nivell educatiu:

Educació infantil: Si

Educació primària: Si

Educació secundària: Si

Cicles formatius: Si

Cicle inicial: Si

Cicle mitja: Si

Cicle superior: Si

Primer cicle ESO: Si

Segon cicle ESO: Si

Batxillerat: Si

Durada:

1 jornada


Preu/alumne original:

15 €

Preu/alumne amb subvenció aplicada

11 €

* La subvenció de la Diputació de Girona és del 70 % del cost de l'activitat, amb un màxim de 2,50 euros/alumne per a activitats de mitja jornada i de 4 euros/alumne per a activitats d'una jornada.


Objectius:

Distingir i reproduir la vida quotidiana de la prehistòria. Confrontar la vida prehistòrica amb l'actual. Analitzar l'habitatge prehistòric i les tècniques constructives. Acostar a l'alumne la tecnologia i l'evolució de les eines durant la prehistòria. Conèixer les tècniques per fer foc a la prehistòria.


Descripció de l'activitat:

Iniciem l'activitat amb una breu introducció que permet contextualitzar històricament la temàtica. Tot seguit, els alumnes inicien la pràctica treballant individualment i cooperativament els quatre tallers proposats: "Construïm un campament de cabanes", "Fem foc", "Fem una eina prehistòrica" i "Sortim de cacera", en els quals cada alumne posa a prova la punteria i les habilitats.


Materials utilitzats:

Material visual de suport, ambientacions i reproduccions de cabanes a gran escala, reproduccions d'eines prehistòriques (de sílex, obsidiana, quars), percussors de banya de cérvol, material per fer foc (pirites i fustes). Materialper als alumnes: pals, bruc, corda vegetal, sílex, resina vegetal, llances, propulsors, voladores, fones, arc i fletxes.


Mecanismes d'avaluació:

Durant l'estada es proporciona als mestres un dossier d'activitats per treballar-lo a l'aula a fi de repassar i consolidar els coneixements i el vocabulari adquirits durant la sortida. A més, a partir de les explicacions del monitor/-a i dels materials subministrats, l'alumne ha de ser capaç de dur a terme la pràctica de cada activitat.


Observacions:

Exterior/interior. Seria interessant que els alumnes hagin pogut treballar prèviament a l'aula el tema de la prehistòria per tal d'aprofitar millor les activitats.