Fitxa de l'activitat

Llista d'activitats > Fitxa de l'activitat

Fundació Privada Carl Faust

Passeig de Carles Faust, 9
Blanes - Selva
Telèfon: 972330826
Fax: 972330826
marimurtra.divulgacio@gmail.com
www.marimurtra.cat
fitxa de l'entitat organitzadora
Període de sol·licitud tancat

Títol:

Passegem per aprendre


Descripció breu:

L'activitat s'ha dissenyat perquè l'alumnat, acompanyat d'un/a guia, descobreixi el jardí botànic Marimurtra. A partir d'un seguit d'accions, es fomentarà la curiositat i l'observació cap a diverses espècies vegetals. L'alumne/a disposarà d'un quadern d'activitats individual, que haurà d'anar completant al llarg de la visita al jardí i que, una vegada finalitzada l'activitat, es podrà endur a l'escola.


Lloc o equipament:

Jardí botànic Marimurtra


Nivell educatiu:

Educació infantil: No

Educació primària: Si

Educació secundària: No

Cicles formatius: No

Cicle inicial: No

Cicle mitja: No

Cicle superior: Si

Primer cicle ESO: No

Segon cicle ESO: No

Batxillerat: No

Durada:

1.30 hores


Preu/alumne original:

7.5 €

Preu/alumne amb subvenció aplicada

5 €

* La subvenció de la Diputació de Girona és del 70 % del cost de l'activitat, amb un màxim de 2,50 euros/alumne per a activitats de mitja jornada i de 4 euros/alumne per a activitats d'una jornada.


Objectius:

1. Descobrir i aprendre sobre el món vegetal i sobre plantes que són difícils de veure. 2. Aprendre nous conceptes de botànica que reforcin els coneixements adquirits a l'escola. 3. Assolir nous conceptes relacionats amb el món vegetal. 4. Escoltar les explicacions del/de la guia i parar-hi atenció. 5. Participar en l'activitat i treballar en grup. 6. Conèixer un jardí botànic com a espai natural.


Descripció de l'activitat:

L'activitat consisteix a visitar el jardí botànic amb la companyia d'un/a guia. Se seguirà un itinerari determinat, on l'alumne/a descobrirà el món vegetal d'una manera dinàmica, treballant amb el suport d'un quadern. Al llarg del recorregut, utilitzarà el quadern per assolir nous conceptes botànics i descobrir plantes del jardí, mentre fa les activitats que es determinen al quadern.


Materials utilitzats:

Com a recurs pedagògic, s'utilitzarà un quadern especialment dissenyat per realitzar l'activitat i amb uns continguts botànics adequats al nivell educatiu de l'alumnat participant.


Mecanismes d'avaluació:

En finalitzar l'activitat, s'entregarà un qüestionari al professorat acompanyant perquè avaluï l'activitat realitzada quant a contingut, dinàmica, qualitat dels recursos pedagògics i aptituds del/de la guia.


Observacions: