Programa 2023-2024

Fitxa de l'activitat

Llista d'activitats > Fitxa de l'activitat

EducArt, Serveis Educatius i Culturals, SL

C/ Antoni Llopis, 6, 1er, 5a
Olot - Garrotxa
Telèfon: 972903822
Fax: 972273228
info@educart.biz
www.educart.cat
fitxa de l'entitat organitzadora
Període de sol·licitud tancat

Títol:

Els tresors de la catedral


Descripció breu:

Aquesta visita se centra en "els tresors de la catedral", que són peces úniques i de gran singularitat. Aquest conjunt excepcional el formen el Beatus, el Tapís de la creació, la figura de Carlemany i el darrer vitrall descobert a la catedral. A més de veure aquestes peces, també entrem a la nau i al claustre, per tal de conèixer la història general de la construcció i la funció de Santa Maria.


Lloc o equipament:

Catedral de Santa Maria, basílica de Sant Feliu i entorns (Girona).


Nivell educatiu:

Educació infantil: No

Educació primària:

Educació secundària:

Cicles formatius: Si

Cicle inicial: No

Cicle mitja: Si

Cicle superior: Si

Primer cicle ESO: Si

Segon cicle ESO: Si

Batxillerat: Si

Durada:

1 h 30 min.


Preu/alumne original:

3.8 €

Preu/alumne amb subvenció aplicada

1.3 €

* La subvenció de la Diputació de Girona és del 70 % del cost de l'activitat, amb un màxim de 2,50 euros/alumne per a activitats de mitja jornada i de 4 euros/alumne per a activitats d'una jornada.


Objectius:

Conèixer les peces més representatives que ornamenten Santa Maria, aprofitant la nova museïtzació que s'ha dut a terme des de la catedral.


Descripció de l'activitat:

Visita guiada prenent com a punts principals les peces úniques que es mostren a la Catedral: el Tapís de la creació, el Beatus, la figura de Carlemany i el vitrall més antic de Catalunya. Aquesta visita es complementa amb la història de la construcció i les funcions de la catedral. Visita adaptada a cada nivell educatiu.


Materials utilitzats:

Les mateixes peces originals i altres imatges que ajuden a les explicacions pedagògiques.


Mecanismes d'avaluació:

Enquesta per al professorat. Avaluació de l'alumnat a través de la posada en comú dels continguts al final de l'activitat.


Observacions:

Aquesta visita està centrada en les peces i la seva funció, per tal de donar-les a conèixer amb profunditat i singularitat. El fet de veure-les al seu lloc original encara dona més valor a l'alumnat per admirar-les.