Programa 2023-2024

Fitxa de l'activitat

Llista d'activitats > Fitxa de l'activitat

Associació Centre d'Educació Ambiental Alt Ter

Molí Petit, s/n
Sant Joan de les Abadesses - Ripollès
Telèfon: 972721317
Fax: 972721317
info@alt-ter.org
www.alt-ter.org
fitxa de l'entitat organitzadora
Període de sol·licitud tancat

Títol:

La força de l'aigua


Descripció breu:

Visita a una colònia tèxtil i/o fàbrica de riu, una central hidroelèctrica i, en cas de tenir interès, l'ecomuseu El Molí Petit, centre d'interpretació dels molins hidràulics. Durant la visita s'explica l'evolució històrica de tots els edificis visitats i s'identifica la infraestructura necessària per aprofitar l'aigua com a font d'energia.


Lloc o equipament:

Colònia Estabanell (Camprodon) i central hidroelèctrica del Mariner (Sant Pau de Segúries) o colònia Llaudet, fàbrica de riu Espona, central hidroelèctrica de Comamala i el Molí Petit (Sant Joan de les Abadesses)


Nivell educatiu:

Educació infantil: No

Educació primària: Si

Educació secundària: Si

Cicles formatius: Si

Cicle inicial: No

Cicle mitja: No

Cicle superior: Si

Primer cicle ESO: Si

Segon cicle ESO: Si

Batxillerat: Si

Durada:

6 hores


Preu/alumne original:

12.5 €

Preu/alumne amb subvenció aplicada

8.5 €

* La subvenció de la Diputació de Girona és del 70 % del cost de l'activitat, amb un màxim de 2,50 euros/alumne per a activitats de mitja jornada i de 4 euros/alumne per a activitats d'una jornada.


Objectius:

Aprendre com l'ésser humà ha aprofitat històricament la força de l'aigua per moure enginys. Identificar els edificis que formen una colònia industrial i les seves relacions socials. Avaluar els impactes de l'activitat industrial sobre els cursos d'aigua.


Descripció de l'activitat:

Visita a diferents fàbriques, molins i centrals hidroelèctriques per donar a conèixer com l'ésser humà ha aprofitat la força de l'aigua al llarg de la història per crear indústries. Durant el recorregut s'explicarà l'evolució històrica de cada un dels edificis visitats, quines infraestructures utilitza per aprofitar l'aigua com a font d'energia i la seva evolució en el temps. Finalment es reflexiona sobre el futur de la indústria a la comarca.


Materials utilitzats:

Dossier per al seguiment de l'activitat adequat al nivell educatiu. Plànols, fotografies i esquemes de l'edifici visitat i dels mecanismes que permeten aprofitar la força de l'aigua.


Mecanismes d'avaluació:

A partir de la participació activa de l'alumnat i del dossier de seguiment es podrà avaluar el grau d'assoliment dels objectius de l'activitat.


Observacions:

Cal dur calçat i roba adequats per caminar. En funció de l'interès del grup es poden visitar uns edificis industrials o uns altres. En cas d'estar-hi interessats, el preu inclou l'entrada a l'ecomuseu El Molí Petit, centre d'interpretació dels molins hidràulics.