Programa 2023-2024

Fitxa de l'activitat

Llista d'activitats > Fitxa de l'activitat

Museu d'Arqueologia de Catalunya - Girona

C/ Santa Llúcia, 8
Girona - Gironès
Telèfon: 972204637
Fax: 972216487
macgirona.cultura@gencat.cat
www.macgirona.cat
fitxa de l'entitat organitzadora
Període de sol·licitud tancat

Títol:

La prehistòria en línia: evolució de materials i tècniques


Descripció breu:

Aquest taller és una manera singular d'apropar-se a la prehistòria. Una descoberta de la manera de viure dels nostres avantpassats a través dels materials que empraven i de les tècniques que usaven, i de l'ús i l'evolució del material quotidià com a testimoni del desenvolupament de la societat. Amb aquesta activitat es volen treballar els valors del respecte al patrimoni i a altres cultures.


Lloc o equipament:

Museu d'Arqueologia de Catalunya-Girona


Nivell educatiu:

Educació infantil: No

Educació primària: Si

Educació secundària: Si

Cicles formatius: Si

Cicle inicial: No

Cicle mitja: Si

Cicle superior: Si

Primer cicle ESO: Si

Segon cicle ESO: Si

Batxillerat: Si

Durada:

1.30 hores


Preu/alumne original:

4 €

Preu/alumne amb subvenció aplicada

1.5 €

* La subvenció de la Diputació de Girona és del 70 % del cost de l'activitat, amb un màxim de 2,50 euros/alumne per a activitats de mitja jornada i de 4 euros/alumne per a activitats d'una jornada.


Objectius:

Conèixer els trets generals d'una etapa tan important com és la prehistòria. Descobrir l'habilitat dels nostres avantpassats. Descobrir la influència dels nostres avantpassats en la nostra pròpia història.


Descripció de l'activitat:

Aquesta activitat es fa a través d'una plataforma en línia, on interactuen l'educador/a i l'alumnat. Es convida l'alumnat a participar activament en l'observació, l'anàlisi i la interpretació dels aspectes vinculats amb aquest tema així com en la realització d'una part de l'experimentació. Es disposa d'un equip personalitzat de material per a cada alumne/a per realitzar l'activitat.


Materials utilitzats:

Material gràfic. Reproduccions de peces. Material bàsic per realitzar l'experimentació


Mecanismes d'avaluació:

Enquesta al professorat i a l'educador/a.


Observacions: