Programa 2023-2024

Fitxa de l'activitat

Llista d'activitats > Fitxa de l'activitat

Ajuntament de Girona

Plaça del Vi, 1
Girona - Gironès
Telèfon: 972221866
Fax: 972010244
caseta@ajgirona.cat
www.girona.cat/caseta
fitxa de l'entitat organitzadora
Període de sol·licitud tancat

Títol:

L'arquitectura racionalista a Girona


Descripció breu:

El fet de conèixer i entendre l'arquitectura d'una ciutat permet interpretar els elements històrics, socials o econòmics que n'han marcat l'evolució i comprendre la necessitat de conservar el patrimoni cultural. Aquest itinerari us acostarà a l'arquitectura que, entre els anys trenta i els seixanta del segle XX, es va desenvolupar a la ciutat, tot seguint els corrents arquitectònics vigents a Europa, i de la qual queden uns quants exemples molt interessants a Girona.


Lloc o equipament:

Els carrers de la ciutat de Girona on hi ha mostres de l'arquitectura racionalista


Nivell educatiu:

Educació infantil: No

Educació primària: Si

Educació secundària: Si

Cicles formatius: Si

Cicle inicial: No

Cicle mitja: No

Cicle superior: Si

Primer cicle ESO: Si

Segon cicle ESO: Si

Batxillerat: Si

Durada:

2 h


Preu/alumne original:

6 €

Preu/alumne amb subvenció aplicada

3.5 €

* La subvenció de la Diputació de Girona és del 70 % del cost de l'activitat, amb un màxim de 2,50 euros/alumne per a activitats de mitja jornada i de 4 euros/alumne per a activitats d'una jornada.


Objectius:

Conèixer la ciutat a través de l'arquitectura. Reconèixer el paper del moviment modern a Girona. Observar i analitzar diferents edificis d'aquest estil i treure'n conclusions. Respectar, conservar i defensar el patrimoni cultural.


Descripció de l'activitat:

És un itinerari per la ciutat, ideat per conèixer els edificis que es van construir a Girona a partir dels anys trenta del segle XX, així com els arquitectes que van introduir i impulsar la nova arquitectura a la ciutat de Girona.


Materials utilitzats:

Material didàctic: fitxes de treball, presentació en PowerPoint i el llibret "El moviment modern a Girona (1930-1960). L'arquitectura racionalista".


Mecanismes d'avaluació:

Enquesta al professorat enviada per correu electrònic l'endemà de l'activitat.


Observacions: