Programa 2023-2024

Fitxa de l'activitat

Llista d'activitats > Fitxa de l'activitat

Fundació Josep Pla

Nou, 51
Palafrugell - Baix Empordà
Telèfon: 972305577
Fax: 0
info@fundaciojoseppla.cat
www.fundaciojoseppla.cat
fitxa de l'entitat organitzadora
Període de sol·licitud tancat

Títol:

Llegim i sentim


Descripció breu:

Taller de lectura sensitiva durant el qual descobrirem que la literatura és un joc de paraules capaç de construir «imatges literàries» sorprenents, insòlites i extraordinàries. El taller inclou: un debat participatiu, treball de relaxació i sensibilització, lectura sensitiva i comprensiva de textos breus de Josep Pla i treball plàstic de creació i interpretació fruit de l'experimentació de la lectura amb els sentits. Competències bàsiques d'educació primària: 1, 3, 5, 6, 11, 13, DI4, DI6. Competències bàsiques d'educació secundària: 2, 9, 10, 11, Ac1.


Lloc o equipament:

Fundació Josep Pla.


Nivell educatiu:

Educació infantil: No

Educació primària: Si

Educació secundària: Si

Cicles formatius: No

Cicle inicial: No

Cicle mitja: Si

Cicle superior: Si

Primer cicle ESO: Si

Segon cicle ESO: Si

Batxillerat: No

Durada:

1 hora i 30 minuts.


Preu/alumne original:

4.5 €

Preu/alumne amb subvenció aplicada

2 €

* La subvenció de la Diputació de Girona és del 70 % del cost de l'activitat, amb un màxim de 2,50 euros/alumne per a activitats de mitja jornada i de 4 euros/alumne per a activitats d'una jornada.


Objectius:

1. Apropar els participants a la biografia i a l'obra de Josep Pla. 2. Generar curiositat pel món de la lectura. 3. Identificar els recursos literaris que caracteritzen l'expressivitat i la percepció sensitiva de les descripcions de Josep Pla: colors, textures, sons, sensacions tàctils, olors... 4. Comprendre i interpretar la literatura de Josep Pla a través de l'expressió plàstica.


Descripció de l'activitat:

Iniciarem l'activitat amb una breu introducció a la vida i a l'obra de Josep Pla a partir de l'exposició permanent. Seguidament obrirem un diàleg en el qual reflexionarem sobre les sensacions que ens provoca el clima i veurem com l'escriptor en parla a la seva obra. Amb l'ajut de les fitxes de les «Imatges escrites», explicarem les imatges que imaginem a partir de les paraules de Josep Pla i en farem una bona comprensió lectora. Tot seguit ens estirarem a terra amb els ulls tancats per iniciar el treball de lectura sensitiva. La monitora llegirà un text de l'autor en què el fil conductor són les sensacions que ens produeix la climatologia i en el qual apareixen les «imatges escrites». Tot seguit, plasmaren en un treball plàstic la imatge visualitzada durant la lectura sensitiva, utilitzant més d'un material en l'elaboració de la composició. Acabarem amb una reflexió final en què els alumnes que vulguin comentaran la seva composició.


Materials utilitzats:

Exposició permanent, fotografies biogràfiques, fotografies i vídeos d'agents meteorològics, textos de Pla relacionats amb la climatologia i fitxes d'imatges literàries.


Mecanismes d'avaluació:

Es lliura una enquesta al professorat en la qual es valoren els aspectes organitzatius, de continguts i metodologia de l'activitat. Posteriorment, l'equip del servei educatiu de la Fundació Josep Pla en valorarà els resultats i hi aplicarà, si escau, les mesures correctores oportunes.


Observacions:

Continguts clau d'educació primària: · Interacció en els diàlegs o debats, aportant i defensant idees pròpies i defensant o contradient, si cal, les dels altres amb arguments raonats. · Comprensió global i específica de textos escrits en diferents formats i de tipologia diversa. · Interès pels textos escrits com a font d'informació i d'aprenentatge i com a mitjà de comunicació. · Comprensió de textos literaris aplicant estratègies específiques per aprofundir en el sentit del text. Continguts clau secundària: 2, 9, 10, 11, Ac1.