Programa 2023-2024

Fitxa de l'activitat

Llista d'activitats > Fitxa de l'activitat

EducArt, Serveis Educatius i Culturals, SL

C/ Antoni Llopis, 6, 1er, 5a
Olot - Garrotxa
Telèfon: 972903822
Fax: 972273228
info@educart.biz
www.educart.cat
fitxa de l'entitat organitzadora
Període de sol·licitud tancat

Títol:

Girona monumental


Descripció breu:

Com es va construir la catedral de Girona? D'on sortien les mosques de sant Narcís? Per què hi ha una muralla que separa els edificis de la catedral i Sant Feliu? Ruta guiada centrada en la història, el context social i religiós de la catedral, Sant Feliu i els carrers gremials del Barri Vell de la ciutat.


Lloc o equipament:

Catedral de Santa Maria, basílica de Sant Feliu i entorns (Girona).


Nivell educatiu:

Educació infantil: No

Educació primària: No

Educació secundària: No

Cicles formatius: Si

Cicle inicial: No

Cicle mitja: No

Cicle superior: No

Primer cicle ESO: Si

Segon cicle ESO: Si

Batxillerat: Si

Durada:

Entre 2 i 3 hores.


Preu/alumne original:

6.3 €

Preu/alumne amb subvenció aplicada

3.8 €

* La subvenció de la Diputació de Girona és del 70 % del cost de l'activitat, amb un màxim de 2,50 euros/alumne per a activitats de mitja jornada i de 4 euros/alumne per a activitats d'una jornada.


Objectius:

Descobrir i fomentar la recerca de formes, imatges i representacions simbòliques, afavorint el diàleg fora de l'aula i respectant l'entorn.


Descripció de l'activitat:

Visita guiada a l'interior i l'exterior de la catedral i Sant Feliu i un recorregut pels carrers de la zona que envolten aquests edificis. Així es pot contextualitzar millor l'entorn històric d'aquests edificis emblemàtics i la importància de la ciutat en l'entorn geogràfic.


Materials utilitzats:

Làmines amb imatges antigues.


Mecanismes d'avaluació:

Enquesta per al professorat. Avaluació de l'alumnat a través de la posada en comú dels continguts al final de l'activitat.


Observacions: