Programa 2023-2024

Fitxa de l'activitat

Llista d'activitats > Fitxa de l'activitat

Casa de Colònies Ca n'Oliver, Cestuca, SL

Carretera comarcal GIV-5125, s/n
Pontós - Alt Empordà
Telèfon: 972560255
Fax: 972560255
canoliver@canoliver.com
www.canoliver.com
fitxa de l'entitat organitzadora
Període de sol·licitud tancat

Títol:

Anem a la prehistòria: "Construïm un campament", "Fem una llàntia" i "Pintem a la cova"!


Descripció breu:

Reproduïm accions de la vida quotidiana prehistòrica per viure com els nostres avantpassats: construïm un campament de cabanes, fem una llàntia molt prehistòrica i finalment ens convertim en artistes i dibuixem com els nostres avantpassats.


Lloc o equipament:

Casa de Colònies Ca n'Oliver


Nivell educatiu:

Educació infantil: Si

Educació primària: Si

Educació secundària: Si

Cicles formatius: Si

Cicle inicial: Si

Cicle mitja: Si

Cicle superior: Si

Primer cicle ESO: Si

Segon cicle ESO: Si

Batxillerat: Si

Durada:

Mig dia


Preu/alumne original:

9 €

Preu/alumne amb subvenció aplicada

6.5 €

* La subvenció de la Diputació de Girona és del 70 % del cost de l'activitat, amb un màxim de 2,50 euros/alumne per a activitats de mitja jornada i de 4 euros/alumne per a activitats d'una jornada.


Objectius:

Identificar i reproduir la vida quotidiana de la prehistòria. Reconèixer l'habitatge prehistòric i les tècniques constructives. Imitar l'art moble prehistòric. Conèixer l'evolució de les pintures rupestres: què pintaven i a on. Aproximar i sensibilitzar els escolars en l'estudi, la difusió i la conservació del patrimoni cultural.


Descripció de l'activitat:

Iniciem els tallers amb una breu introducció que permet contextualitzar històricament el tema que es tracta. Tot seguit, els alumnes comencen la part pràctica combinant el treball cooperatiu i l'individual per desenvolupar els tres tallers: "Construïm un campament" de cabanes i ens convertim en artistes prehistòrics elaborant una llàntia prehistòrica i pintem tal com ho feien els nostres avantpassats.


Materials utilitzats:

Material visual de suport, reproduccions de cabanes i ambientacions de coves. Als alumnes se'ls proporciona: bruc, cordes vegetals, pals, pigments minerals, bols, plomes, mural.


Mecanismes d'avaluació:

Durant l 'estada es proporciona als mestres un dossier d'activitats per treballar-lo a l'aula a fi de repassar i consolidar els coneixements i el vocabulari adquirits durant la sortida. A més, a partir de les explicacions del monitor o la monitoria i dels materials subministrats, l'alumne ha de ser capaç de dur a terme la pràctica de cada activitat.


Observacions:

A l'aire lliure. Seria interessant que els escolars haguessin pogut treballar prèviament a l'aula el tema de la prehistòria per tal d'aprofitar millor les activitats proposades.