Programa 2023-2024

Fitxa de l'activitat

Llista d'activitats > Fitxa de l'activitat

Museu d'Arqueologia de Catalunya - Ullastret

Afores, s/n. Puig de Sant Andreu
Ullastret - Baix Empordà
Telèfon: 972179058
Fax: 972179246
macullastret.cultura@gencat.cat
www.macullastret.cat
fitxa de l'entitat organitzadora
Període de sol·licitud tancat

Títol:

En construcció!


Descripció breu:

En aquest taller els alumnes descobriran l'arquitectura i la construcció ibèrica, els diferents estris i materials que s'utilitzaven per construir en temps dels ibers i la situació actual en l'estudi de l'arquitectura. A partir de diferents materials els alumnes hauran de construir una maqueta d'un habitatge iber.


Lloc o equipament:

Museu d'Arqueologia de Catalunya - Seu Ullastret.


Nivell educatiu:

Educació infantil: No

Educació primària: No

Educació secundària: Si

Cicles formatius: Si

Cicle inicial: No

Cicle mitja: No

Cicle superior: Si

Primer cicle ESO: Si

Segon cicle ESO: Si

Batxillerat: Si

Durada:

1 hora i trenta minuts.


Preu/alumne original:

4 €

Preu/alumne amb subvenció aplicada

1.5 €

* La subvenció de la Diputació de Girona és del 70 % del cost de l'activitat, amb un màxim de 2,50 euros/alumne per a activitats de mitja jornada i de 4 euros/alumne per a activitats d'una jornada.


Objectius:

1. Desvetllar l'interès per conèixer i comprendre el nostre patrimoni històric, material i immaterial. 2. Valorar la importància i l'evolució que l'arquitectura i la construcció van suposar en el món antic; 3. Comprendre la importància de l'arqueologia en el coneixement de la història; 4. Conèixer alguns trets característics de l'arquitectura i la construcció ibèrica; 5. Aprendre a utilitzar els mateixos instruments i suports que els ibers en el procés de construcció.


Descripció de l'activitat:

En aquest taller els alumnes descobriran l'arquitectura i la construcció ibèrica, els diferents estris i materials que s'utilitzaven per construir en temps dels ibers i la situació actual en l'estudi de l'arquitectura. A partir de diferents materials els alumnes hauran de construir una maqueta d'un habitatge iber.


Materials utilitzats:

Com a suport de l'explicació es mostraran als alumnes làmines amb imatges relacionades amb el món de l'arquitectura antiga perquè en coneguin la història i les diferents tipologies i usos constructius. Per fer el taller, els alumnes utilitzen diferents suports (paper, fang, fullola, cola, vegetals, etc.) i diversos instruments per ajudar a la manipulació.


Mecanismes d'avaluació:

Al final de l'activitat els responsables del grup emplenaran un formulari en què avaluaran aspectes del funcionament de l'activitat.


Observacions:

Aquesta activitat requereix un mínim de 20 participants.