Fitxa de l'activitat

Llista d'activitats > Fitxa de l'activitat

Fundació Josep Pla

Nou, 51
Palafrugell - Baix Empordà
Telèfon: 972305577
Fax: 0
info@fundaciojoseppla.cat
www.fundaciojoseppla.cat
fitxa de l'entitat organitzadora
Període de sol·licitud tancat

Títol:

Pintem amb els adjectius


Descripció breu:

Breu introducció a la vida i a l'obra de Josep Pla. Amb aquest taller ressaltem la importància de la lectura en veu alta i valorem Josep Pla com un dels millors descriptors en llengua catalana. Subratllem l'ús del llenguatge com a instrument de creació i destaquem la necessitat de la comprensió lectora a l'hora de llegir en veu alta. Treballarem els conceptes de "tempo" de les frases, fonètica, Josep Pla i la descripció del paisatge i dels personatges, i l'ús dels adjectius.


Lloc o equipament:

Fundació Josep Pla


Nivell educatiu:

Educació infantil: No

Educació primària: No

Educació secundària: Si

Cicles formatius: No

Cicle inicial: No

Cicle mitja: No

Cicle superior: No

Primer cicle ESO: Si

Segon cicle ESO: Si

Batxillerat: No

Durada:

1.30 h


Preu/alumne original:

4 €

Preu/alumne amb subvenció aplicada

1.5 €

* La subvenció de la Diputació de Girona és del 70 % del cost de l'activitat, amb un màxim de 2,50 euros/alumne per a activitats de mitja jornada i de 4 euros/alumne per a activitats d'una jornada.


Objectius:

Apropar els alumnes al món de Josep Pla i a la creació literària. Subratllar les possibilitats de l'ús del llenguatge com a instrument de creació. Assumir el fet que per llegir en veu alta, primer cal comprendre del tot el text. Adquirir les eines per tal que la lectura en veu alta sigui entenedora per als que escolten i un plaer per a qui llegeix.


Descripció de l'activitat:

Iniciarem l'activitat amb una breu introducció a la vida i a l'obra de Josep Pla. Tot seguit s'inicia el taller, amb el qual ressaltem la importància de la lectura en veu alta, una activitat que requereix esforç i disciplina i que, quan es fa bé, dona un resultat molt satisfactori, tant a qui llegeix com a qui escolta. És així com farem arribar aquests valors als alumnes, a més de fer-los valorar Josep Pla com un dels millors descriptors en llengua catalana. Subratllarem les possibilitats de l'ús del llenguatge com a instrument de creació i destacarem la necessitat de la comprensió lectora a l'hora de llegir en veu alta. Treballarem sobre els conceptes de "tempo" de les frases, fonètica, Josep Pla i la descripció del paisatge i dels personatges, i l'ús dels adjectius.


Materials utilitzats:

L'exposició permanent. Text de Josep Pla sobre Florència i la bellesa. Fotografies d'obres d'art.


Mecanismes d'avaluació:

Es lliura una enquesta als professors en la qual es valoren els aspectes organitzatius, de continguts i metodologia de l'activitat. Posteriorment, l'equip del Servei Educatiu (FJP) en valorarà els resultats i aplicarà, si escau, les mesures correctores oportunes a l'activitat.


Observacions: