Fitxa de l'activitat

Llista d'activitats > Fitxa de l'activitat

EducArt, Serveis Educatius i Culturals, SL

C/ Antoni Llopis, 6, 1er, 5a
Olot - Garrotxa
Telèfon: 972903822
Fax: 972273228
info@educart.biz
www.educart.cat
fitxa de l'entitat organitzadora
Període de sol·licitud tancat

Títol:

In fraganti, petits romans!


Descripció breu:

Joc de pistes que comença a l'espai Aquae i continua a les termes romanes. Faran el joc en petits grups supervisats per l'educador/a. Al principi de l'activitat es plantejarà un problema hipòtesi que s'haurà d'anar definint i resolent fins al final, quan es posaran en comú les possibles solucions.


Lloc o equipament:

Espai Aquae de Caldes de Malavella.


Nivell educatiu:

Educació infantil: No

Educació primària:

Educació secundària:

Cicles formatius: No

Cicle inicial: Si

Cicle mitja: Si

Cicle superior: No

Primer cicle ESO: No

Segon cicle ESO: No

Batxillerat: No

Durada:

1 h 30 min.


Preu/alumne original:

3.8 €

Preu/alumne amb subvenció aplicada

1.3 €

* La subvenció de la Diputació de Girona és del 70 % del cost de l'activitat, amb un màxim de 2,50 euros/alumne per a activitats de mitja jornada i de 4 euros/alumne per a activitats d'una jornada.


Objectius:

1. Descobrir curiositats al voltant de l'aigua de Caldes de Malavella i com ha influït en la vida dels habitants de Caldes. 2. Iniciar l'aproximació al patrimoni com a font de coneixement de com es vivia abans. 3. Gaudir del patrimoni de Caldes mitjançant un joc.


Descripció de l'activitat:

L'activitat es desenvolupa en dos espais, dins de l'Espai Aquae de Caldes de Malavella, i a l'entorn del centre, dins les Termes Romanes de Caldes. És un joc de pistes per a grups cooperatius en què se'ls planteja un repte i s'ha de resoldre al final de l'activitat.


Materials utilitzats:

El material utilitzat serà el joc de pistes, que fa de vincle entre l'alumnat i els espais, així com els continguts dels plafons del centre i dels mapes i els dibuixos de les Termes Romanes.


Mecanismes d'avaluació:

L'avaluació es farà mitjançant les enquestes del programa Indika; abans de marxar, per mitjà d'una reflexió amb els alumnes i les alumnes sobre l'activitat, i posteriorment, amb un missatge personalitzat als i les docents.


Observacions:

L'activitat es porta a terme dins el centre Espai Aquae i a l'entorn del centre, a les Termes Romanes.