Fitxa de l'activitat

Llista d'activitats > Fitxa de l'activitat

Museu del Cinema

C/Séquia, 1
Girona - Gironès
Telèfon: 972412777
Fax:

www.museudelcinema.cat
fitxa de l'entitat organitzadora
Període de sol·licitud tancat

Títol:

Trucs i trucatges: la màgia del cinema


Descripció breu:

En el 150è aniversari del pioner del cinema català Segundo de Chomón volem posar en valor la seva tasca en el món de la imatge en moviment. La seva aportació en l'imaginari cinematogràfic de ficció i en el trucatge el fan una figura indispensable del cinema mut dels primers temps. Aquest taller repassa algunes de les seves pel·lícules, valora la seva imaginació en les històries i la tècnica dels trucs de cinema per acabar essent creadors d'una petita història basada en els seus trucs i en la qual els infants seran els protagonistes.


Lloc o equipament:

Museu del Cinema.


Nivell educatiu:

Educació infantil: No

Educació primària: Si

Educació secundària: Si

Cicles formatius: No

Cicle inicial: No

Cicle mitja: Si

Cicle superior: Si

Primer cicle ESO: Si

Segon cicle ESO: No

Batxillerat: No

Durada:

1 h 30 min.


Preu/alumne original:

4.5 €

Preu/alumne amb subvenció aplicada

2 €

* La subvenció de la Diputació de Girona és del 70 % del cost de l'activitat, amb un màxim de 2,50 euros/alumne per a activitats de mitja jornada i de 4 euros/alumne per a activitats d'una jornada.


Objectius:

1. Conèixer la figura i el cinema de Segundo de Chomón. 2. Conèixer diferents formes de trucatge i portar a terme trucatges senzills. 3. Adonar-se que la imatge que es veu en la pantalla és ficció i que es pot manipular més o menys fàcilment. 4. Familiaritzar-se amb el cinema mut i els seus recursos narratius, molt diferents dels del cinema actual. 5. Valorar el treball ben fet i en equip.


Descripció de l'activitat:

En aquest taller posem en relleu la figura d'aquest pioner del cinema mut català a través de la visualització i l'anàlisi de fragments de les seves pel·lícules. Després prepararem una pel·lícula basada amb els trucatges de cinema que ell va utilitzar, farem un parell de guions en equip, i finalment el rodatge de les diferents històries fantàstiques. El resultat final de la creació es podrà veure unes setmanes més tard en el vídeo editat que s'envia al centre.


Materials utilitzats:

Audiovisual amb fragments dels films més destacats de Segundo de Chomón; equip de rodatge (càmera, trípode, targeta...); atrezzo complementari per fer els trucatges (capsa infinita, marc de fusta, vestuari, cordes...); material de preparació del guió.


Mecanismes d'avaluació:

Enquesta al responsable del grup i als alumnes participants en què podran avaluar directament la tasca de l'educador/a, els recursos utilitzats, el grau de satisfacció i l'assoliment dels objectius de l'activitat.


Observacions:

L'activitat es pot adaptar en funció dels coneixements del grup. El grup mínim per fer aquesta activitat és de vint alumnes. Si el grup és inferior a aquest nombre de participants, el centre haurà d'assumir la diferència fins a arribar a cobrir aquest cost.