Programa 2023-2024

Fitxa de l'activitat

Llista d'activitats > Fitxa de l'activitat

Associació Centre d'Educació Ambiental Alt Ter

Molí Petit, s/n
Sant Joan de les Abadesses - Ripollès
Telèfon: 972721317
Fax: 972721317
info@alt-ter.org
www.alt-ter.org
fitxa de l'entitat organitzadora
Període de sol·licitud tancat

Títol:

Conca minera i cimentera d'Ogassa-Sant Joan


Descripció breu:

Itinerari per la conca minera de Surroca-Ogassa fins al nucli de Sant Joan de les Abadesses. Durant el recorregut es visiten les mines de carbó i les infraestructures per extreure'l i transportar-lo, les primeres fàbriques de ciment de la Península, alguns forns de calç i antigues pedreres.


Lloc o equipament:

Conca minera de Surroca (Ogassa) i cimenteres de Sant Joan de les Abadesses


Nivell educatiu:

Educació infantil: No

Educació primària: Si

Educació secundària: Si

Cicles formatius: Si

Cicle inicial: No

Cicle mitja: Si

Cicle superior: Si

Primer cicle ESO: Si

Segon cicle ESO: Si

Batxillerat: Si

Durada:

6 hores


Preu/alumne original:

12.5 €

Preu/alumne amb subvenció aplicada

8.5 €

* La subvenció de la Diputació de Girona és del 70 % del cost de l'activitat, amb un màxim de 2,50 euros/alumne per a activitats de mitja jornada i de 4 euros/alumne per a activitats d'una jornada.


Objectius:

Veure l'aprofitament que s'ha fet al llarg de la història dels recursos geològics com a font d'energia i per a la construcció. Conèixer l'organització d'una colònia minera i identificar els diferents elements que la formen i algunes de les infraestructures extractives i de transport del carbó i de la pedra cimentera.


Descripció de l'activitat:

Itinerari per la conca minera de Surroca-Ogassa fins al nucli de Sant Joan de les Abadesses. Durant el recorregut es visiten les mines de carbó i les infraestructures per extreure'l i transportar-lo, així com la colònia minera. A mig camí es visiten les primeres fàbriques de ciment de la Península i les pedreres d'on sortien les pedres cimenteres. L'activitat acaba a l'antiga estació de Sant Joan de les Abadesses, on l'any 1880 va arribar el ferrocarril per endur-se'n el carbó i el ciment.


Materials utilitzats:

Dossier per al seguiment de l'activitat adequat al nivell educatiu. Fotografies antigues de la colònia minera i les mines. Esquemes dels processos de l'activitat extractiva i transport del material i de la seva transformació per al seu ús energètic o constructiu.


Mecanismes d'avaluació:

A partir de la participació activa i del dossier de seguiment es podrà avaluar el grau d'assoliment dels objectius de l'activitat.


Observacions:

Cal dur calçat i roba adequats per caminar.