Fitxa de l'activitat

Llista d'activitats > Fitxa de l'activitat

Museu Arqueològic Comarcal de Banyoles (Ajuntament de Banyoles)

Plaça de la Font, 11
Banyoles - Pla de l'Estany
Telèfon: 972572361
Fax: 972575961
comunicaciomuseus@ajbanyoles.org
www.museusdebanyoles.cat
fitxa de l'entitat organitzadora
Període de sol·licitud tancat

Títol:

Tresors de l'art gòtic: l'arqueta de Sant Martirià i el retaule de Santa Maria de l'Escala


Descripció breu:

Visita per conèixer dues peces emblemàtiques de l'art gòtic català, situades al monestir de Sant Esteve de Banyoles: l'arqueta de Sant Martirià i el retaule de Santa Maria de l'Escala.


Lloc o equipament:

Monestir de Sant Esteve de Banyoles


Nivell educatiu:

Educació infantil: No

Educació primària: No

Educació secundària: Si

Cicles formatius: Si

Cicle inicial: Si

Cicle mitja: Si

Cicle superior: Si

Primer cicle ESO: Si

Segon cicle ESO: Si

Batxillerat: Si

Durada:

1.30 hores


Preu/alumne original:

4 €

Preu/alumne amb subvenció aplicada

1.5 €

* La subvenció de la Diputació de Girona és del 70 % del cost de l'activitat, amb un màxim de 2,50 euros/alumne per a activitats de mitja jornada i de 4 euros/alumne per a activitats d'una jornada.


Objectius:

Situar l'art gòtic en la línia temporal. Identificar els trets característics de l'art gòtic. Identificar i valorar les representacions artístiques amb els seus diversos formats i suports. Valorar el patrimoni artístic local.


Descripció de l'activitat:

El monestir de Sant Esteve de Banyoles alberga dues peces emblemàtiques del gòtic català: l'arqueta de Sant Martirià i el retaule de Santa Maria de l'Escala. A través d'explicacions i dinàmiques, els participants assoliran un coneixement més complet del patrimoni local i aprendran a identificar els trets característics de l'art gòtic. De la mateixa manera, aprofundiran sobre com era la vida en un monestir benedictí, com ara el de Sant Esteve, durant l'època medieval.


Materials utilitzats:

Fitxes i pistes per identificar les parts i els personatges de les obres.


Mecanismes d'avaluació:

Al final es dedicarà un temps de conclusions per consolidar els aprenentatges. En acabar es lliurarà el full d'avaluació al professorat i a l'equip d'educadors. Es dissenyaran fulls d'avaluació que vagin més enllà del funcionament centrats en els aprenentatges adquirits pels alumnes. Serà, doncs, una avaluació qualitativa i quantitativa. Finalment, caldrà recollir també l'opinió dels alumnes, ja que la seva experiència qualitativa, juntament amb la dels professors, serà determinant.


Observacions:

Segons el nivell educatiu i l'objecte d'estudi del grup, es pot complementar amb les visites i tallers medievals: "La Banyoles medieval", "Artesans i gremis a l'època medieval" i "Escriptura medieval". També està disponible l'activitat "L'arqueta de Sant Martirià: un reliquiari medieval", que se centra només en aquesta peça.