Programa 2023-2024

Fitxa de l'activitat

Llista d'activitats > Fitxa de l'activitat

Atri Cultura i Patrimoni SLU

Carrer Nou, 60, 2n
Caldes de Malavella - Selva
Telèfon: 972470735
Fax: 603643525
info@atri.cat
www.atri.cat
fitxa de l'entitat organitzadora
Període de sol·licitud tancat

Títol:

Capitals del vescomtat de Cabrera (II): Hostalric i Blanes


Descripció breu:

Hostalric va ser durant segles la capital del vescomtat de Cabrera. Situat sobre el Camí Ral, el poble conserva les muralles, l'entramat antic dels carrers i el castell, que és un magnífic exemple de fortalesa del segle XVIII. Blanes, el principal port del vescomtat, fou capital econòmica i comercial i residència vescomtal al segle XV.


Lloc o equipament:

Hostalric: torre dels Frares, nucli antic i muralles. Blanes:nucli antic


Nivell educatiu:

Educació infantil: No

Educació primària: Si

Educació secundària: Si

Cicles formatius: Si

Cicle inicial: No

Cicle mitja: No

Cicle superior: Si

Primer cicle ESO: Si

Segon cicle ESO: Si

Batxillerat: Si

Durada:

1 jornada


Preu/alumne original:

19 €

Preu/alumne amb subvenció aplicada

15 €

* La subvenció de la Diputació de Girona és del 70 % del cost de l'activitat, amb un màxim de 2,50 euros/alumne per a activitats de mitja jornada i de 4 euros/alumne per a activitats d'una jornada.


Objectius:

Aprendre les característiques i el funcionament d'una senyoria feudal a partir de l'exemple del vescomtat de Cabrera. Conèixer com diversos esdeveniments històrics afectaren Hostalric a causa de la seva situació estratègica. Descobrir com era un nucli portuari medieval: el cas de Blanes. Valoració de les necessitats de protegir i difondre el patrimoni natural i cultural com a herència cultural dels grups humans i manifestació de riquesa i diversitat. Localització i obtenció d'informacions diverses sobre restes arqueològiques i elements patrimonials de Catalunya.


Descripció de l'activitat:

S'inicia l'activitat a Hostalric amb la visita a la torre dels Frares, on es parla del vescomtat de Cabrera. Es passa a la plaça dels Bous (es parla del mercat) i es ressegueix la muralla pel camí de ronda i s'entra a algunes torres, on s'expliquen els sistemes defensius medievals. A Blanes es fa un recorregut pel centre històric (antigament emmurallat), la Font Gòtica i el conjunt església - palau dels Vescomtes de Cabrera. Finalitzarem davant del mar, explicant la importància de tenir port a l'època medieval i els perills que venien del mar.


Materials utilitzats:

Dossiers didàctics adaptats als diferents nivells. Reproduccions de plànols antics i d'imatges d'Hostalric (sobretot del castell), plànol del vescomtat de Cabrera. Tauleta de suport audiovisual i gràfic.


Mecanismes d'avaluació:

Enquesta per al professorat. Avaluació de l'alumnat a través de la posada en comú dels continguts al final de l'activitat.


Observacions:

S'haurà de contractar transport per arribar a Hostalric, el recorregut Hostalric-Blanes i la tornada.