Programa 2023-2024

Fitxa de l'activitat

Llista d'activitats > Fitxa de l'activitat

Museu de la Mediterrània, Can Quintana

C/ d'Ullà, 31
Torroella de Montgrí - Baix Empordà
Telèfon: 972755180
Fax: -
educacio@museudelamediterrania.cat
www.museudelamediterrania.cat
fitxa de l'entitat organitzadora
Període de sol·licitud tancat

Títol:

Apropa't a la prehistòria!


Descripció breu:

L'activitat permet donar a conèixer la vida dels humans del paleolític que van habitar el territori del Montgrí i el Baix Ter. S'estructura en dues parts: una visita dinamitzada a la sala permanent de prehistòria del museu, on, mitjançant imatges i materials arqueològics, es fa un acostament al període paleolític en el territori, i un taller d'experimentació dels processos tecnològics paleolítics, en què es presenten materials que els neandertals utilitzaven per produir eines, mitjançant una demostració de talla de pedra i encesa de foc.


Lloc o equipament:

Instal·lacions del Museu de la Mediterrània: aula educativa, pati i sala permanent del museu.


Nivell educatiu:

Educació infantil: No

Educació primària: Si

Educació secundària: Si

Cicles formatius: Si

Cicle inicial: No

Cicle mitja: Si

Cicle superior: Si

Primer cicle ESO: Si

Segon cicle ESO: Si

Batxillerat: Si

Durada:

2 hores.


Preu/alumne original:

6.5 €

Preu/alumne amb subvenció aplicada

4 €

* La subvenció de la Diputació de Girona és del 70 % del cost de l'activitat, amb un màxim de 2,50 euros/alumne per a activitats de mitja jornada i de 4 euros/alumne per a activitats d'una jornada.


Objectius:

1. Divulgar les formes de vida de les comunitats caçadores i recol·lectores del paleolític des del coneixement arqueològic i científic, en el context territorial del Montgrí i el Baix Ter. 2. Reflexionar a l'entorn del concepte tecnologia vinculat al fet de ser humans. 3. Reconèixer els recursos naturals presents al nostre territori. 4. Prendre consciència de l'existència d'altres gèneres de vida al llarg de la història de la humanitat i establir-ne vincles amb el present. 5. Educar en la igualtat i trencar amb la idea d'homes caçadors i dones recol·lectores.


Descripció de l'activitat:

L'activitat s'estructura en dues parts: una visita comentada a la sala permanent de prehistòria del museu, on, mitjançant els diferents elements en forma d'imatges i de materials arqueològics, es fa un acostament al període paleolític i es ressegueix la vida dels humans neandertals en el territori, i un taller d'experimentació dels processos tecnològics paleolítics. Descobrim els materials i mètodes que els neandertals utilitzaven per produir eines mitjançant una demostració de talla de pedra i encesa de foc. Tot seguit, els alumnes poden experimentar la utilitat de les eines utilitzant-ne reproduccions per a diferents tasques, com tallar pell i polir fusta. L'activitat té com a eix central la difusió del patrimoni arqueològic de la prehistòria que es mostra a l'exposició permanent del Museu de la Mediterrània. La recerca en jaciments com el Cau del Duc de Torroella permet donar a conèixer la vida dels humans del paleolític que van habitar aquest territori.


Materials utilitzats:

Materials propis de l'exposició permanent del museu; material arqueològic del fons del museu provinent de jaciments de la comarca, prioritzant el Cau del Duc de Torroella; reproduccions de cranis d'un Homo sapiens i d'un neandertal; tauleta amb imatges de reconstruccions dels humans, de les seves activitats i del paisatge; reproduccions d'eines del període neandertal i material per experimentar: cuir, fustes, banyes, fibres vegetals; material per a la demostració de talla de sílex i encesa de foc: sílex, sorrenques, percussors, pirita, etc.


Mecanismes d'avaluació:

Avaluació contínua durant el desenvolupament de l'activitat. Es lliura una enquesta de valoració al/la docent en finalitzar l'activitat.


Observacions:

L'activitat s'adapta a cadascun dels nivells educatius. Es disposa d'un recurs digital previ per contextualitzar l'activitat. Preu mínim per grup equivalent a quinze alumnes.