Programa 2023-2024

Fitxa de l'activitat

Llista d'activitats > Fitxa de l'activitat

Fundació Privada Carl Faust

Passeig de Carles Faust, 9
Blanes - Selva
Telèfon: 972330826
Fax: 972330826
marimurtra.divulgacio@gmail.com
www.marimurtra.cat
fitxa de l'entitat organitzadora
Període de sol·licitud tancat

Títol:

Passegem per aprendre


Descripció breu:

Activitat de descoberta en la qual es treballa l'adaptació de les plantes a l'ambient on viuen, els usos i curiositats. S'explica la història del fundador del jardí botànic i, a través de l'activitat manipulativa, es parla de la importància dels estudis de botànica i de les tasques pròpies d'un jardí botànic. S'hi inclou una activitat manipulativa i un petit quadern de suport.


Lloc o equipament:

Jardí botànic Marimurtra.


Nivell educatiu:

Educació infantil: No

Educació primària: Si

Educació secundària: No

Cicles formatius: No

Cicle inicial: No

Cicle mitja: No

Cicle superior: Si

Primer cicle ESO: No

Segon cicle ESO: No

Batxillerat: No

Durada:

1 hora i 30 minuts.


Preu/alumne original:

8.1 €

Preu/alumne amb subvenció aplicada

5.6 €

* La subvenció de la Diputació de Girona és del 70 % del cost de l'activitat, amb un màxim de 2,50 euros/alumne per a activitats de mitja jornada i de 4 euros/alumne per a activitats d'una jornada.


Objectius:

1. Donar a conèixer adaptacions i estratègies que han desenvolupat les plantes segons l'ambient. 2. Aprendre conceptes bàsics de botànica per reforçar els coneixements adquirits a l'escola i assolir conceptes relacionats amb el món vegetal. 3. Conèixer el jardí botànic, el seu origen i les funcions. 4. Posar en pràctica una de les funcions bàsiques d'un jardí botànic realitzant un plec d'herbari a través d'una activitat manipulativa. 5. Posar en valor el patrimoni natural i cultural. 6. Fomentar la curiositat envers el medi ambient.


Descripció de l'activitat:

Els alumnes s'endinsen en el món de les plantes tot passejant pel jardí botànic. L'activitat se centra a mostrar adaptacions, formes i estratègies que han desenvolupat les plantes per poder viure en diferents hàbitats (desert, selva...), així com els usos medicinals, culinaris i culturals d'algunes plantes. Es presenta també la història del fundador del Marimurtra, els reptes que va superar per construir el jardí i les tasques principals que s'hi duen a terme actualment. En acabar el recorregut, es fa una activitat manipulativa que consisteix a realitzar un plec d'herbari d'una planta del jardí, que els alumnes s'enduran. Poden ser els primers plecs de l'herbari de la classe! S'hi inclou un petit quadern de suport per a cada alumne a fi d'afavorir la identificació de les plantes durant el recorregut i el treball posterior a l'aula.


Materials utilitzats:

Com a recurs pedagògic, a l'inici de l'activitat es reparteix un quadern de suport a cada alumne/a. Aquest quadern conté activitats relacionades amb les plantes que s'observen. És un recurs que facilita la identificació visual de les plantes durant el recorregut i afavoreix el treball posterior a l'aula, on es podran dur a terme les propostes educatives que conté el quadern al ritme que decideixi el docent.


Mecanismes d'avaluació:

En finalitzar l'activitat, es facilita al professor/a acompanyant una enquesta en línia perquè avaluï l'activitat realitzada quant a continguts, dinàmica, qualitat dels recursos pedagògics i grau de satisfacció de la visita.


Observacions:

Les activitats comencen a les 10 o a les 12 h. En tots dos casos cal arribar al jardí 30 minuts abans. Durant aquest temps es pot esmorzar a la zona d'esbarjo i utilitzar els lavabos de l'interior del jardí.