Programa 2023-2024

Fitxa de l'activitat

Llista d'activitats > Fitxa de l'activitat

Bisbat de Vic

Plaça Abat Oliba, s/n
Ripoll - Ripollès
Telèfon: 938832655
Fax:
reserves@museuartmedieval.cat
monestirderipoll.cat; museuartmedieval.cat
fitxa de l'entitat organitzadora
Període de sol·licitud tancat

Títol:

El secret del monestir de Ripoll!


Descripció breu:

Una de les funcions principals del patrimoni és donar sentit al present a través de la història, és a dir, ens ajuda a comprendre qui som com a comunitat i com a individus. En aquesta activitat, a mesura que anem descobrint els espais del monestir, l'alumnat descobrirà també quin és el misteri que s'hi amaga.


Lloc o equipament:

Monestir de Santa Maria de Ripoll.


Nivell educatiu:

Educació infantil: No

Educació primària:

Educació secundària:

Cicles formatius: No

Cicle inicial: No

Cicle mitja: Si

Cicle superior: Si

Primer cicle ESO: No

Segon cicle ESO: No

Batxillerat: No

Durada:

1 h i 30 min.


Preu/alumne original:

6 €

Preu/alumne amb subvenció aplicada

3.5 €

* La subvenció de la Diputació de Girona és del 70 % del cost de l'activitat, amb un màxim de 2,50 euros/alumne per a activitats de mitja jornada i de 4 euros/alumne per a activitats d'una jornada.


Objectius:

1. Comprendre i valorar críticament diferents manifestacions culturals i artístiques. 2. Relacionar el patrimoni artístic amb les ciències socials. 3. Ser capaç d'elaborar el propi coneixement a partir de les restes patrimonials. 4. Comprendre el patrimoni com a element de cohesió social i de creació de la pròpia identitat. 5. Comprendre la importància del monestir per a la història de Catalunya. 6. Entendre els elements principals de la vida medieval monàstica. 7. Identificar les característiques principals de l'art romànic.


Descripció de l'activitat:

El monestir de Ripoll està format per diferents espais que ens ajuden a reconstruir la història de Catalunya. Una de les funcions principals del patrimoni és donar sentit al present a través de la història, és a dir, ens ajuda a comprendre qui som com a comunitat i com a individus. Al llarg del recorregut, l'alumnat haurà d'adquirir les lletres de la paraula patrimoni. Aquest és el misteri que amaga el monestir i que s'intentarà definir a través d'allò que s'haurà après al llarg de la visita. L'objectiu principal és que els i les alumnes coneguin la història del monestir i aprenguin a apreciar la importància del patrimoni historicoartístic.


Materials utilitzats:

Lletres de la paraula patrimoni i base per col·locar-les; eines d'arqueologia: cabàs, palatí i escombra; piràmide feudal; planta imantada del monestir; còmic i làmines de les bíblies de Ripoll; kamishibai amb la història de sant Eudald; làmines de la destrucció del monestir; poema de Verdaguer; arc de mig punt i arc apuntat de fusta per construir; portalada pintada; minerals i pigments de colors; capitells 3D pintats; conjunt d'herbes remeieres.


Mecanismes d'avaluació:

Per a l'avaluació es tenen en compte els tres grups de persones que hi intervenen: equip d'educació, docents i alumnat. L'educador/a té a disposició un formulari per descriure el grup i recollir les pròpies impressions sobre l'activitat. A més, abans d'acabar l'activitat, un docent respon un qüestionari de valoració. S'envien també per correu electrònic unes enquestes a través del formulari de Google Forms, per tal que ens arribin les opinions dels alumnes sobre l'activitat i allò que han après.


Observacions:

El pagament de l'activitat inclou també l'entrada al monestir. La visita és adaptable per a l'alumnat amb necessitats educatives especials. Tot i que el monestir té barreres arquitectòniques, a causa de la seva naturalesa patrimonial, el recorregut de les activitats es pot adaptar per a l'alumnat amb mobilitat reduïda, sempre que s'avisi abans de l'activitat.