Fitxa de l'activitat

Llista d'activitats > Fitxa de l'activitat

Associació Centre d'Educació Ambiental Alt Ter

Molí Petit, s/n
Sant Joan de les Abadesses - Ripollès
Telèfon: 972721317
Fax: 972721317
info@alt-ter.org
www.alt-ter.org
fitxa de l'entitat organitzadora
Període de sol·licitud tancat

Títol:

Visita guiada al monestir de Sant Joan de les Abadesses


Descripció breu:

Visita al Palau de l'Abadia, residència dels abats, i al monestir de Sant Joan de les Abadesses. Durant l'activitat els alumnes, acompanyats per un educador, identificaran els elements arquitectònics i artístics que formen el cenobi i els relacionaran amb les èpoques i els estils corresponents.


Lloc o equipament:

Monestir de Sant Joan de les Abadesses i Palau de l'Abadia


Nivell educatiu:

Educació infantil: No

Educació primària: Si

Educació secundària: Si

Cicles formatius: Si

Cicle inicial: No

Cicle mitja: Si

Cicle superior: Si

Primer cicle ESO: Si

Segon cicle ESO: Si

Batxillerat: Si

Durada:

1.30 h


Preu/alumne original:

4 €

Preu/alumne amb subvenció aplicada

1.5 €

* La subvenció de la Diputació de Girona és del 70 % del cost de l'activitat, amb un màxim de 2,50 euros/alumne per a activitats de mitja jornada i de 4 euros/alumne per a activitats d'una jornada.


Objectius:

Donar a conèixer la important funció que va tenir el monestir de Sant Joan de les Abadesses en els orígens de la nació catalana. Identificar els elements arquitectònics i artístics presents al monestir i relacionar-los amb els diferents estils artístics i èpoques històriques.


Descripció de l'activitat:

Visita al Palau de l'Abadia, residència dels abats, i al monestir de Sant Joan de les Abadesses. Durant l'activitat els alumnes identificaran els elements arquitectònics i artístics que formen el cenobi i els relacionaran amb les èpoques i els estils corresponents.


Materials utilitzats:

Esquemes del monestir per facilitar les explicacions i la comprensió dels elements que es visiten, a més de l'audiovisual sobre aquest.


Mecanismes d'avaluació:

S'avalua el grau d'assoliment dels objectius de l'activitat a través de la participació activa dels alumnes amb l'educador durant la visita.


Observacions:

El preu no inclou l'entrada al monestir, que és d'1 euro per alumne.