Programa 2023-2024

Fitxa de l'activitat

Llista d'activitats > Fitxa de l'activitat

Fundació Josep Pla

Nou, 51
Palafrugell - Baix Empordà
Telèfon: 972305577
Fax: 0
info@fundaciojoseppla.cat
www.fundaciojoseppla.cat
fitxa de l'entitat organitzadora
Període de sol·licitud tancat

Títol:

Paraules endins


Descripció breu:

Entenent la lectura com a font de plaer i coneixement, el taller incideix en la importància de la comprensió lectora, necessària per gaudir de la lectura en veu alta. Escollirem plegats els textos que treballarem, segons les temàtiques i els gèneres que siguin més adequats als objectius i continguts curriculars del centre participant. Competències bàsiques d'educació primària: 1, 3, 4, 5, 6, 11, 13, IP4, IP6. Competències bàsiques d'educació secundària: 2, 5, 10, 11, 12, Ac1.


Lloc o equipament:

Fundació Josep Pla.


Nivell educatiu:

Educació infantil: No

Educació primària: Si

Educació secundària: Si

Cicles formatius: No

Cicle inicial: Si

Cicle mitja: Si

Cicle superior: Si

Primer cicle ESO: Si

Segon cicle ESO: Si

Batxillerat: No

Durada:

1 hora i 30 minuts.


Preu/alumne original:

4.5 €

Preu/alumne amb subvenció aplicada

2 €

* La subvenció de la Diputació de Girona és del 70 % del cost de l'activitat, amb un màxim de 2,50 euros/alumne per a activitats de mitja jornada i de 4 euros/alumne per a activitats d'una jornada.


Objectius:

1. Apropar els participants a la biografia i a l'obra de Josep Pla. 2. Millorar la comprensió lectora i la capacitat interpretativa dels textos literaris. 3. Fomentar i millorar la competència expressiva en la lectura en veu alta.


Descripció de l'activitat:

Entenent la lectura com a font de plaer i coneixement, volem incidir en la necessitat de concentrar-se en un text i comprendre'l al màxim per gaudir-ne amb la lectura en veu alta. El docent tindrà un paper important en la preparació del taller. Escollirem plegats els textos que treballarem segons els temes i els gèneres que siguin més adequats als objectius curriculars del centre participant. La lectura final en veu alta serà el fruit de la maduració del text, en el qual descobrirem la literatura de Josep Pla.


Materials utilitzats:

Text de Josep Pla escollit amb el docent, adaptat al tema i al nivell necessaris, i material complementari segons la lectura escollida (llibres, documents, etc.).


Mecanismes d'avaluació:

Es lliura una enquesta al professorat en la qual es valoren els aspectes organitzatius, de continguts i metodologia de l'activitat. Posteriorment, l'equip del servei educatiu de la Fundació Josep Pla en valorarà els resultats i hi aplicarà, si escau, les mesures correctores oportunes.


Observacions:

Continguts clau d'educació primària: · Interacció en els diàlegs o debats, aportant i defensant idees pròpies i defensant o contradient, si cal, les dels altres amb arguments raonats. · Interès, respecte i audició reflexiva davant les intervencions dels altres. · Comprensió global i específica de textos escrits en diferents formats i de tipologia diversa.  Continguts clau d'educació secundària: 1, 2, 3, 5, 10, 11, 15.