Fitxa de l'activitat

Llista d'activitats > Fitxa de l'activitat

Museu del Suro de Catalunya

Placeta del Museu del Suro, s/n
Palafrugell - Baix Empordà
Telèfon: 972307825
Fax: 972307825
servei.educatiu@museudelsuro.cat
www.museudelsuro.cat
fitxa de l'entitat organitzadora
Període de sol·licitud tancat

Títol:

Surets a pintar


Descripció breu:

Descobreix la història dels esquilets: qui són?, per què treballen de nit?, on viuen?, amb quines eines fan els taps?, i ajuda'ls en la seva missió secreta. Buscarem els follets perduts i trobarem els taps que ens serviran per fer un divertit taller d'estampació.


Lloc o equipament:

Museu del Suro


Nivell educatiu:

Educació infantil: Si

Educació primària: No

Educació secundària: No

Cicles formatius: No

Cicle inicial: No

Cicle mitja: No

Cicle superior: No

Primer cicle ESO: No

Segon cicle ESO: No

Batxillerat: No

Durada:

1.30 h


Preu/alumne original:

4.5 €

Preu/alumne amb subvenció aplicada

2 €

* La subvenció de la Diputació de Girona és del 70 % del cost de l'activitat, amb un màxim de 2,50 euros/alumne per a activitats de mitja jornada i de 4 euros/alumne per a activitats d'una jornada.


Objectius:

Entendre que el suro s'extreu de l'alzina surera. Descobrir de forma senzilla com es fan els taps de suro. Veure com es modifica la forma primigènia: panna (quadrat), llesca (rectangle), carrac (prisma), tap (cercle). Diferenciar i consolidar el coneixement dels colors a través del taller d'estampació. Identificar semblances i diferències comparant, definint i descrivint. Augmentar i enriquir el vocabulari. Percebre la cultura de l'entorn proper.


Descripció de l'activitat:

Activitat dinàmica i participativa formada per dues parts: en la primera es fa la visita per la sureda del museu i les sales d'artesania i mecanització amb l'ajut del conte "Els esquilets i la recerca del follet perdut". En la segona part es busca la saca de taps que hauran fet durant la nit els Esquilets, i ja a l'aula didàctica, els participants fan un taller d'estampació sobre aglomerat amb taps de diferents mides, tant de vi com de cava, cònics, cabeçats o carracs.


Materials utilitzats:

Imatges dels esquilets que busquen per l'exposició permanent taps i llesques de petites dimensions, pannes de suro, eines, aglomerat, pintura de dits, pinzells per a infantil de mànec rodò, taps de diferents tipologies i carracs. L'aula didàctica disposa de taules i cadires, piques i alçadors per a infantil.


Mecanismes d'avaluació:

Al final de les activitats s'entrega una enquesta als educadors/es, als docents i als participants que permet copsar la satisfacció i l'avaluació de les activitats que han fet.


Observacions: