Programa 2023-2024

Fitxa de l'activitat

Llista d'activitats > Fitxa de l'activitat

Fundació Josep Pla

Nou, 51
Palafrugell - Baix Empordà
Telèfon: 972305577
Fax: 0
info@fundaciojoseppla.cat
www.fundaciojoseppla.cat
fitxa de l'entitat organitzadora
Període de sol·licitud tancat

Títol:

I ara, on he d'anar?


Descripció breu:

A partir d'un contacontes o d'un viatge pels Països Catalans i d'un treball plàstic final, els alumnes s'inicien en la literatura de Josep Pla. Competències bàsiques: 1, 3, 4, 5, 7, 11, 13, 14, CI4, CI6.


Lloc o equipament:

Fundació Josep Pla.


Nivell educatiu:

Educació infantil: No

Educació primària:

Educació secundària:

Cicles formatius: No

Cicle inicial: Si

Cicle mitja: Si

Cicle superior: Si

Primer cicle ESO: No

Segon cicle ESO: No

Batxillerat: No

Durada:

1 hora i 30 minuts.


Preu/alumne original:

4.5 €

Preu/alumne amb subvenció aplicada

2 €

* La subvenció de la Diputació de Girona és del 70 % del cost de l'activitat, amb un màxim de 2,50 euros/alumne per a activitats de mitja jornada i de 4 euros/alumne per a activitats d'una jornada.


Objectius:

1. Apropar els participants a la biografia i a l'obra de Josep Pla. 2. Adquirir les capacitats per reconèixer i interpretar el mapa i la geografia dels Països Catalans, i les particularitats dels diversos territoris a través dels textos literaris. 3. Afavorir la competència lectora per mitjà de la comprensió i la interpretació de la literatura de Josep Pla.


Descripció de l'activitat:

En format de contacontes, i amb l'ajut d'un mapa dels Països Catalans, els nens escolten descripcions planianes de localitats catalanes que, com a grup classe i en forma de joc, han de geolocalitzar. Després, de forma individual, faran una descripció plàstica i oral del seu poble o el seu carrer.


Materials utilitzats:

Mapa dels Països Catalans, titelles i materials plàstics.


Mecanismes d'avaluació:

Es lliura una enquesta al professorat en la qual es valoren els aspectes organitzatius, de continguts i metodologia de l'activitat. Posteriorment, l'equip del servei educatiu de la Fundació Josep Pla en valorarà els resultats i hi aplicarà, si escau, les mesures correctores oportunes.


Observacions:

Continguts clau: · Estratègies per a la comprensió de textos orals: identificació de la tasca comunicativa, comprensió del lèxic clau, retenció de la informació, comprensió del sentit global i específic... · Comprensió del sentit global i específic d'un text de tipologia diversa en diferents formats i suports identificant les informacions literals i inferencials. · Estratègies afavoridores del procés de comprensió lectora. · Estratègies lectores per a la comprensió del text.