Diputació de Girona

Fitxa de l'activitat

Llista d'activitats > Fitxa de l'activitat

Museu d'Art de Girona

Pujada de la Catedral, 12
Girona - Gironès
Telèfon: 972203834
Fax: 972203834
cclusellas@gencat.cat
www.museuart.com
fitxa de l'entitat organitzadora
Sol·licitud de l'activitat

Títol:

Qui és qui? La iconografia en el món de l'art


Descripció breu:

Per conèixer les històries que s'amaguen darrere els personatges de moltes obres d'art cal reconèixer els protagonistes, els seus atributs i els codis iconogràfics que ens revelen els misteris d'un relat. En aquesta visita a les sales del Museu d'Art i la catedral de Girona aprendrem a fer-ho.


Lloc o equipament:

Museu d'Art de Girona i catedral de Girona


Nivell educatiu:

Educació infantil: No

Educació primària: No

Educació secundària: Si

Cicles formatius: No

Cicle inicial: No

Cicle mitja: No

Cicle superior: No

Primer cicle ESO: Si

Segon cicle ESO: Si

Batxillerat: Si

Durada:

1.30 h


Preu/alumne original:

3.3 €

Preu/alumne amb subvenció aplicada

0.99 €

* La subvenció de la Diputació de Girona és del 70 % del cost de l'activitat, amb un màxim de 2,50 euros/alumne per a activitats de mitja jornada i de 4 euros/alumne per a activitats d'una jornada.


Objectius:

Donar a conèixer la iconografia i veure'n la representació en les diferents manifestacions artístiques. Descobrir les escenes religioses com a plasmació gràfica del text bíblic. Entendre el caràcter simbòlic dels objectes i les imatges. Aprendre a observar l'obra d'art i a gaudir-ne. Establir un diàleg entre l'obra i l'estudiant.


Descripció de l'activitat:

L'activitat consta d'una visita dinamitzada a les col·leccions del Museu d'Art i de la catedral de Girona: al museu aprendrem a identificar les principals figures mitològiques i religioses i en coneixerem la història, i a la catedral analitzarem i descodificarem el Tapís de la Creació i el Beatus de Girona.


Materials utilitzats:

Fotografies que acompanyen les explicacions de l'educador/a.


Mecanismes d'avaluació:

Enquestes per als docents i per als educadors.


Observacions:


Diputació de Girona | Programes Pedagògics i Divulgatius de la Diputació de Girona | pujada de Sant Martí, 4-5 | 17004 Girona | Tel. 972 185 000 | Fax 972 208 088