Fitxa de l'activitat

Llista d'activitats > Fitxa de l'activitat

Museu Arqueològic Comarcal de Banyoles (Ajuntament de Banyoles)

Plaça de la Font, 11
Banyoles - Pla de l'Estany
Telèfon: 972572361
Fax: 972575961
comunicaciomuseus@ajbanyoles.org
www.museusdebanyoles.cat
fitxa de l'entitat organitzadora
Període de sol·licitud tancat

Títol:

Animals del passat: excavem-los


Descripció breu:

Aprendrem com es formen els fòssils, ens convertirem en paleontòlegs per excavar un fòssil d'un animal desaparegut i descobrirem com eren els animals que vivien en aquestes terres fa milions d'anys: rinoceronts, elefants, tigres de dents de sabre i molts altres. Les sales de paleontologia i prehistòria romandran temporalment tancades al públic i no es visitaran durant l'activitat.


Lloc o equipament:

Museu Arqueològic Comarcal de Banyoles


Nivell educatiu:

Educació infantil: No

Educació primària: Si

Educació secundària: No

Cicles formatius: No

Cicle inicial: Si

Cicle mitja: Si

Cicle superior: No

Primer cicle ESO: No

Segon cicle ESO: No

Batxillerat: No

Durada:

2 hores


Preu/alumne original:

4 €

Preu/alumne amb subvenció aplicada

1.5 €

* La subvenció de la Diputació de Girona és del 70 % del cost de l'activitat, amb un màxim de 2,50 euros/alumne per a activitats de mitja jornada i de 4 euros/alumne per a activitats d'una jornada.


Objectius:

Conèixer, valorar i respectar les restes paleontològiques de la comarca. Saber com era la vida abans de la prehistòria. Descobrir el museu com un espai educatiu per a tothom. Conèixer els fòssils i experimentar la feina del paleontòleg.


Descripció de l'activitat:

Visita a les sales paleontològiques del Museu Arqueològic Comarcal de Banyoles i descoberta de la fauna que habitava la comarca del Pla de l'Estany a finals del terciari i del quaternari. Aprendrem com es formen els fòssils i quina és la feina dels paleontòlegs. A través d'una exploració dinàmica amb jocs i proves, coneixerem els fòssils dels animals que vivien en aquestes terres fa milions d'anys, com ara rinoceronts, elefants, tigres de dents de sabre i molts altres. Així mateix, els alumnes es convertiran en paleontòlegs i excavaran un fòssil d'un animal desaparegut. Les sales de paleontologia i prehistòria romandran temporalment tancades al públic i no es visitaran durant l'activitat.


Materials utilitzats:

Fragments de guix amb la reproducció d'una resta fòssil a l'interior. Làmines de suport amb diferents dinosaures. Material de treball per als alumnes (punxons, pinzells, safates). Fitxa de recollida de dades.


Mecanismes d'avaluació:

Al final es dedicarà un temps de conclusions per consolidar els aprenentatges. En acabar, es lliurarà el full d'avaluació als mestres i a l'equip d'educadors. Es dissenyaran fulls d'avaluació que vagin més enllà del funcionament, que se centraran en els aprenentatges adquirits pels alumnes. Serà, doncs, una avaluació qualitativa i quantitativa. Finalment caldrà recollir també l'opinió dels alumnes, ja que la seva experiència qualitativa, juntament amb la dels professors, serà determinant.


Observacions:

Aquesta activitat es pot combinar amb la visita a les altres sales del Museu Arqueològic Comarcal de Banyoles. Les sales de paleontologia i prehistòria romandran temporalment tancades al públic i no es visitaran durant l'activitat.